workpoint TODAY วิเคราะห์ โครงสร้างอาคารถล่ม ในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

#LIVE วิเคราะห์ โครงสร้างอาคารถล่ม ในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา หลังเกิดเพลิงไหม้
คุยกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
#workpointTODAY