รหัสอบรม:

 “การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520”

                                                     วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

      ณ ห้อง Dara Theater โรงแรมดารา ภูเก็ต จังหวัด

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ 


กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/10/2018

สถานที่จัด

ณ ห้อง Dara Theater โรงแรมดารา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับสัมมนา-SYS-ภูเก็ต-1.pdf