รหัสอบรม:

 

สัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ

“Cellular Beam : How to Build and Project visit

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์นันทา บอลรูม 1  โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ และ เยี่ยมชมโครงการ อาคาร Cellular Beam ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13 ธันวาคม 2562

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน ณ ห้องแกรนด์นันทา บอลรูม 1 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์
พร้อมรับประทานอาหารว่าง

 

09.00 – 09.45 น.         บรรยายด้านการก่อสร้าง Cellular Beam อาคาร EEC Academy 2

โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม

ประธานกรรมการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

10.00 – 10.15 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 11.00 น.          บรรยายเรื่อง “สถาปัตยกรรมแบบโครงสร้างนิยม: Structuralism (Architecture)”

โดย คุณธนารัฏช์ วิเชียรทัศนา

บริษัท กรีนไลน์ สถาปนิก เชียงใหม่

 

11.15 – 11.45 น.         เยี่ยมชมโครงการ อาคาร Cellular Beam

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (มีบริการรถตู้รับส่ง)

 

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

13/12/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องสัมมนา โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ และ เยี่ยมชมโครงการ อาคาร Cellular Beam ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่วมกับบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ดูงานมงฟอร์ด-2.pdf