รหัสอบรม:

 

หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง

Advance Steel Fabrication Technology”

(Free 3D Tekla Model Software)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.           พิธีเปิด

09.15-10.00 น.           Shop Drawing Preparation Using Tekla 3D model

บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท Tekla (ประเทศไทย) จำกัด

10.00-10.45 น.           BIM for Structural Steel

บรรยายโดย ผู้แทนจาก สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย (TSSS)

10.45-11.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.           Fabrication-Suvanabhumi Airport Expansion project

บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

12.00-13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.           Thai Welding Code

บรรยายโดย ผู้แทนจาก Welding Institute of Thailand

14.00-14.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.15–15.00 น.          QC and NDT for Structural Steel

บรรยายโดย ผู้แทนจาก ผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย (TSCA)

15.00-15.45 น.           Painting and Fireproof application

บรรยายโดย ผู้แทนจาก บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

15.45-17.00 น.          MCS Shop Tour

คณะวิทยากร

วันที่จัด

24/05/2019

สถานที่จัด

ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Advance-Steel-Fabrication-Technology-2.pdf