รหัสอบรม:

  •  Introduction to BIM

ทำความรู้จักกับ BIM (บี ไอ เอ็ม) ที่กำลังแพร่หลายในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยและอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Bentley BIM solution

  • Introduction – BIM Solution by Bentley BIM

– BIM For Building

– BIM For Plant

– BIM For Civil

มิติใหม่ในกระบวนการจัดการอาคารทั้งระบบด้วย Bentley BIM solution สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ

เช่น Building, Plant และ Civil infrastructure

AECOsim BD | OpenRoads Designer | ConceptStation | Power RailTrack | ContextCapture |

ProjectWise |  AssetWise | OpenPLANT | MicroStation | LumenRT | BIM Review

  • BIM Infrastructure Life Cycle

– Technical workflow for road/rail projects

การจัดการทั้งระบบอาคารด้วยวิธีการจัดการแบบ Asset life Cycle แบบองค์รวมทั้งระบบและกระบวนการทำงาน

พร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างเช่น Road และ Rail system

  •  Introduction MicroStation CONNECT Edition

อีกหนึ่ง CAD Platform ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน คือ MicroStation

– แนะนำและเปรียบเทียบ

– วิธีการใช้งานและตัวอย่าง

– ถาม/ตอบ

*สามารถสอบถาม Trial version ได้หลังจบการสัมมนา

  •  STAAD.Pro CONNECT Edition : New Technology

เมื่อ STAAD.Pro V8i จะหยุดการพัฒนาและ เปลี่ยนโฉมตัวเอง

มาทำความรู้จักกับ STAAD.Pro CONNECT edition พร้อมทั้ง Products อื่น ๆ ที่พัฒนาไปพร้อม ๆกัน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8.30 น.

ลงทะเบียนเข้าอบรม

9.00 - 10.30 น.
  •  Introduction to BIM

ทำความรู้จักกับ BIM (บี ไอ เอ็ม) ที่กำลังแพร่หลายในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยและอาเซียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Bentley BIM solution

 

  •  Introduction – BIM Solution by Bentley BIM

– BIM For Building

– BIM For Plant

– BIM For Civil

มิติใหม่ในกระบวนการจัดการอาคารทั้งระบบด้วย Bentley BIM solution สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ

เช่น Building, Plant และ Civil infrastructure

AECOsim BD | OpenRoads Designer | ConceptStation | Power RailTrack | ContextCapture |

ProjectWise |  AssetWise | OpenPLANT | MicroStation | LumenRT | BIM Review

10.31 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.46 - 12.00 น.
  • BIM Infrastructure Life Cycle

– Technical workflow for road/rail projects

การจัดการทั้งระบบอาคารด้วยวิธีการจัดการแบบ Asset life Cycle แบบองค์รวมทั้งระบบและกระบวนการทำงาน

พร้อมทั้งยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างเช่น Road และ Rail system

12.01 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.01 - 14.30 น.
  •  Introduction MicroStation CONNECT Edition

อีกหนึ่ง CAD Platform ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน คือ MicroStation

– แนะนำและเปรียบเทียบ

– วิธีการใช้งานและตัวอย่าง

– ถาม/ตอบ

*สามารถสอบถาม Trial version ได้หลังจบการสัมมนา

14.31 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.46 - 16.00 น.
  •  STAAD.Pro CONNECT Edition : New Technology

เมื่อ STAAD.Pro V8i จะหยุดการพัฒนาและ เปลี่ยนโฉมตัวเอง

มาทำความรู้จักกับ STAAD.Pro CONNECT edition พร้อมทั้ง Products อื่น ๆ ที่พัฒนาไปพร้อม ๆกัน

คณะวิทยากร

วิทยากรชาวต่างชาติ

Bentley CONNECTION showcase 2017

BIM | STAAD | MICROSTATION | AECOsim | CONTEXTCAPTURE | PROJECTWISE

*บรรยายโดยวิทยากรชาวต่างชาติ รับประกันว่าฟังง่าย*

Nov 10th, 2017 (FRI) at EIT

9.30 onward (Full day seminar)

วันที่จัด

10/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรโยธา (ก่อสร้าง, โครงสร้าง และ สำรวจ)
- เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา และ BIM Manager
- หน่วยงานราชการที่สนใจเทคโนโลยี BIM หรือ การออกแบบก่อสร้าง
- บุคคลทั่วไป ที่สนใจเทคโนโลยี BIM

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4597-8
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร