รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 7

** เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM **

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ผลเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน ความลึกของเสาเข็มเทียบกับข้อมูลดิน ตัวอย่างการคำนวณที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่ทำงาน คุมงานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและพัฒนาฝีมือไปให้ไกลกว่า

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการทบทวนและพัฒนาการคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

 

สนใจสมัครผ่านลิ้งค์นี้นะคะ

https://docs.google.com/forms/d/15g8HcIEqB2fCh9Hh9l0mHEY1ZWOdtvQrDrYlg8Y80wM/edit

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.              เปิดห้องแชท

09.00 – 10.30 น.              พื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์

10.45 – 12.00 น.              การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              การคำนวณแรงต้านทานที่ผิวเสาเข็ม

14.45 – 16.00 น.              ตัวอย่างการคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม

หมายเหตุ  เอกสารประกอบการบรรยายเป็น PDF file โดยจะส่งพร้อม (meeting id ทาง email และ ID line ที่ท่านได้ลงทะเบียนผ่านระบบไว้)

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 7 **เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM**
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

18/05/2020

สถานที่จัด

ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

วีนา กรุดเงิน

รายละเอียดและใบสมัคร

การคำนวณรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม-18พค63.pdf