รหัสอบรม:

 

https://forms.gle/EoPpgJ1nQXYL4Cmv9

ลิงค์ สำหรับลงทะเบียน

 

โครงการสัมมนาออนไลน์  MODULE 2 ฟรี

MODERN CONCRETE CONSTRUCTION

(วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน)

เมื่อนำเอาความรู้งานด้านพรีคาสต์มาผสมผสานในระบบการทำงาน ด้วยแบบจำลองเสมือนจริงที่บรรจุข้อมูลการทำงานไว้ภาย (BIM) จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำหรับวงการก่อสร้างในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง


หัวข้อบรรยาย

 


  • การส่งข้อมูลการทำงานด้วย BIM เข้าสู่โรงงานผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์

  • กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์ในโรงงาน ระบบโต๊ะผลิตหมุนเวียน (Carousel automation plant)
  • ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการผลิต

 


วิทยากร


  • คุณสุรัตน์  เสมสวัสดิ์    Managing director wie Precast design and detailing
  • คุณธนกร แก้วนุ้ย   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประสานงานโครงการ ไบร์ท พรีแคสเตอร์ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ


  • ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย   ประธานคณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ วสท.
  • คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์   อนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ วสท.

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/10/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมนาออนไลน์-ฟรี-ตอนที่2-01rev1.pdf