รหัสอบรม:

ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีได้ที่ https://forms.gle/ZBWVT91nwJ5bwUAV6

 

สัมมนาออนไลน์ฟรี  Module 2

Modern concrete construction

(วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

 

เมื่อนำเอาความรู้งานด้านพรีคาสต์มาผสมผสานกับระบบการทำงานด้วยแบบจำลองเสมือนจริงที่บรรจุข้อมูลการทำงานไว้ภายใน BIM จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำรหรับวงการก่อสร้างในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง


หัวข้อสัมมนา


  • การส่งข้อมูลการทำงานด้วย BIM  เข้าสู่โรงงานผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์
  • กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์ในโรงงานระบบโต๊ะผลิตหมุนเวียน (Carousel automation plant)
  • ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการผลิต

วิทยากรโดย


  •  คุณสุรัตน์  เสอสวัสดดิ์

 Managing Director wie precast design and detalling 

  • คุณธนกร  แก้วนุ้ย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประสานงานโครงการ ไบร์ท พรีแคสเตอร์ จำกัด

 

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย         ประธานคณะอนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.
คุณเทอดธรรม ยอดพฤติการณ์       อนุกรรมการสาขาคอนกรีตและวัสดุ วสท.

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

23/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมนาฟรี_23.pdf