รหัสอบรม:

ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีได้ที่ https://forms.gle/344NdFwwrkiaPqbc6

 

สัมมนาออนไลน์ฟรี 

 

Modern concrete constructure (วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายาน 2564   เวลา 10.30-12.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM


 

                  เมื่อนำเอาความรู้งานด้านพรีคาสต์ มาผสมผสานกับระบบการทำงาน ด้วยแบบ     จำลองเสือนจริงที่บรรจุข้อมูลการทำงานไว้ภาย (BIM) จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำหรับวงการก่อสร้างในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

ห้ามพลาดอย่างแรง     ⇒   วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.

หัวข้อสัมมนา  ตอนที่ 1           :   การออกแบบตามแนวคิด้านสถาปัตยกรรม

                                                    :   พัฒนารายละเอียดของแบบในแต่ละขั้นตอน (LOD)

                                                    :   ออกแบบให้สอดคล้องกับการผลิต และ ติดตั้ง

 

วิทยากรโดย       คุณพงษ์สุร   อังคณานุชาติ    บริษัท ทริบเบิ้ลโซลูชั่น ประเทศไทย

คุณสุรัตน์  เสอสวัสดดิ์  Managing Director wie precast design and detalling 

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

23/09/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมนาฟรี_23.pdf