รหัสอบรม:

ขอเชิญร่วมเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน และมาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง 

     วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.        ห้องทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-10.25 น.          เทคนิคพิจารณ์ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมเหมืองแร่-งานขุด ตัก ขน ด้วยเครื่องจักรกลหนักในพื้นที่หน้าเหมืองผิวดิน

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10.25-10.35 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.35-12.00 น.          เทคนิคพิจารณ์ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในงานเจาะระเบิดอุโมงค์ในหินแข็ง

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

วันที่จัด

23/08/2019

สถานที่จัด

ห้องทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติวิชาชีพเหมืองแร่และโลหะการ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ประสานงาน : คุณศิราภรณ์ โทร 02-184-4600-9 ต่อ 524, โทรสาร 02-184-4662, E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แบบตอบรับร่วมเทคนิคพิจารณ์-.pdf