รหัสอบรม:

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

เนื้อหาการสัมมนา

  1. 1. มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และคุณสมบัติของเหล็กตัว T
  2. 2. ทำความรู้จักเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

13.30 – 14.30 น.        มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และคุณสมบัติของเหล็กตัว T

– มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในปัจจุบัน

– ความแตกต่างระหว่างเหล็กมี T และไม่มี T

บรรยายโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.30 น.        ทำความรู้จักเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง

– สถานการณ์โครงการรถไฟความเร็วสูง

– เหล็กไทยมีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่

บรรยายโดย คุณธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล

15.30 – 16.30 น.        ช่วงถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/12/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร 02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-319-2710-1 หรืออีเมล์ : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ดูงานมงฟอร์ด.pdf