รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งอาจหาที่ศึกษาดูงานได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นเฉพาะของที่สำเร็จรูปแล้ว การได้ชมการสาธิตการประกอบข้อต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • เพื่อให้ได้ความรู้ สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก กับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง
 • เพื่อให้ได้ชมสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานที่จัดจำหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 • เพื่อให้ได้ชมการประกอบสลิงด้วยข้อต่อชนิดต่าง ๆ
 • เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก
 • เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ทำงานเกี่ยวกับสลิง อุปกรณ์ช่วยยก และปั้นจั่น
 • ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 • วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 • ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานยกหิ้วและปั้นจั่น
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 31 มีนาคม 2561

07.00-07.30 น. ลงทะเบียน ที่ อาคาร วสท. ชั้น 1
07.30-08.30 น. เดินทางสู่ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ

08.30-12.00 น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
แนะนำสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้งาน
– Wire rope, Chain, Webbing sling
– Shackle, Eyebolt, Lifting point, Hook, Plated clamp
– Hand chain block and Lever hoist
การสาธิตและแนะนำ (Demonstration & Workshop)
– การเข้าข้อต่อสำหรับห่วงลวดสลิง (Wire Rope Fabrication :
Wire rope sling end termination)
– ปลอกชนิดอลูมิเนียม (Wire rope c/w Alu.Ferrules form type a & c)
– ปลอกชนิดเหล็กกล้า Wire rope c/w Steel ferrules
– ห่วงยึดแบบเรซิน (Wire rope c/w Resin sockets)
– ห่วงยึดแบบถักด้วยมือ (Wire rope c/w Hand splice)
– ห่วงยึดแบบตุ้ม (Wire rope c/w Swaged button alu.)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น.

สาธิตการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก (Service and inspection lifting equipment)
– อุปกรณ์ช่วยยกจากยุโรป (Gunnebo application)
– การดูแลรักษาลวดสลิง (Handling and care of wire rope)
– ขั้นตอนการคลายลวดสลิงออกจากขดม้วนลวดสลิง (Method of uncoiling coils) ขนาดเล็ก (Small coils) ขนาดใหญ่ (Large coils)
การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกด้วยสายตา (Visual Inspection)
– ลวดสลิง (Wire rope sling)
– สลิงผ้า (Webbing and Round sling)
– สะเก็น (Shackle)
– ชุดรอกโซ่มือสาวและก้านโยก (Hand chain block and Lever hoist)
การทดสอบสลิงแบบแตกหัก (Breaking test)
– การยึดปลายลวดสลิง (Wire rope end termination
จากภาคการสาธิตทำข้อต่อ
– สะเก็น (Shackle : Europe, US, China)
– สลิงผ้า (Webbing Sling) ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบการเสียหายแบบต่างๆ
สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

15.30-17.00 น. เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

31/03/2018

สถานที่จัด

ณ ศูนย์ฝึกอบรม Lee & Steel Warehouse 3 บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด สาขาสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุยกหิ้ว-ดูงานสลิง5-LEE-31มีค.pdf