รหัสอบรม:

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

ชวนเชิญหน่วยงาน /บริษัท ร่วมส่งผลงานประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม

    Kaizen    ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม

                          *** ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ วสท. และเกียรติบัตร ***

          แนวคิดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มไคเซ็น (Kaizen) หมายถึง  กิจกรรมการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน               ถูกนำมาปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านอัตราผลผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ด้านการลดต้นทุน เป็นต้น  การนำผลงานไคเซ็นที่เกิดจากการร่วมมือกันในองค์กร.จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ  ความสำเร็จของหน่วยงานจะส่งผลดีต่อลูกค้า เปรียบเหมือนช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นในงานนี้ ยังเปรียบเหมือนเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมกลุ่มไคเซ็นที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเผยแพร่สู้ผู้ที่ต้องการอันจะนำประโยชน์มาสู่องค์การและผู้ปฏิบัติงานเอง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม “ไคเซ็นยอดเยี่ยม” สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การในภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป


ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1.       ผู้เข้าประกวดแจ้งประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

2.       จัดส่งผลงาน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ การดำเนินกิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดำเนินงานตามแนวคิดไคเซ็น ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า  10  หน้าและไม่เกิน  30 หน้า  กระดาษ A4

และ โปสเตอร์ขนาด A3

Ø แนะนำบริษัทหรือหน่วยงาน                         Ø แนะนำผลงาน

Ø ข้อมูลสภาพของปัญหาสาเหตุและภาพประกอบ    Ø การดำเนินการและเก็บข้อมูล

Ø รูปภาพหลังการปรับปรุง                             Ø การสรุปผลและมาตรฐานการใช้งาน

Ø แผนงานการปรับปรุงในอนาคต

ช่องทางการจัดส่ง 

1.  E-mail: [email protected]

2.  ทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ CD  จ่าหน้าซอง  โครงการประกวดไคเซ็น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง 10310

3.       หน่วยงาน/บริษัท  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งผลงาน                                    15  มิถุนายน ถึง 15  กันยายน  2561

ประกาศผลรอบคัดเลือก                                                          10  ตุลาคม  2561

นำเสนอผลงานและตัดสินรางวัล

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561  ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค

เมืองทองธานี    3 พฤศจิกายน 2561

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ส่งผลงานเข้าประกวด                   ผลงานละ   5,000  บาท

บริษัท/หน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม

สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานรอบพิจารณาตัดสินรางวัล ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2561  ได้  3 ท่าน

**หมายเหตุ  อัตราค่าลงทะเบียน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    และได้รับการยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%**

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

*โอนเงิน*           เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

·  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย               เลขที่ 045-2-03026-1

·  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                      เลขที่ 147-4-32388-6

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่  คุณพรนิชา  รอดชีวะ

โทร 02-184-4600-9 ต่อ 525   E-mail: [email protected]

**ลงทะเบียนง่าย ๆ คลิกที่นี่**

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งผลงาน                                            15  กันยายน  2561

ประกาศผลรอบคัดเลือก                                                          10  ตุลาคม  2561

นำเสนอผลงานและตัดสินรางวัล

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561  ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยากร

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

15/06/2018

สถานที่จัด

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ส่งประกวดผลงาน ผลงานละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 525
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการประกวด-ไคเซ็น-2561.pdf