รหัสอบรม:

*****FREE*****

No Registration Fee!!

รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน

TEA TALK SEMINAR

“Waterproofing Technologies for Tunnel”

Wednesday 7th August 2019, 13:00-17:00 PM., at 4th Floor EIT Building

Organized by Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG)

The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage

Sponsored by Sika (Thailand) Limited.

SYNOPSIS

Today, operators request a service life for underground structures of 100+ years, but a lack of water tightness severely reduces the long –term durability of a tunnel structure and badly affects its planned use, as water ingress results in physical attack and deterioration of the concrete. Expensive repair works, damage and operational downtime are the results. The selection of the appropriate waterproofing system and its safe application at site are the key elements to minimize the operation costs.

A waterproofing system typically amounts to a fraction of the total construction costs. The selection of a high quality waterproofing solution may easily save an amount of its initial investment or more on future maintenance and repair costs during the entire service life of the structure.

Objective: to define the appropriate waterproofing strategy and type of system for a specific project, it is important to consider not only the ground conditions but also the project requirements. Functionality and future use, the service life and the total cost of ownership

PROGRAM

13.00 – 13.20                          Register at 4th Floor, EIT Building

13.20 – 13.25                          Opening: Dr. Apichat Sramoon, President of Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG)

13.25 – 13.30                          Opening: Mr. Philippe Doriot, Key Projects Manager SEA, SIKA (THAILAND) LTD.

13.30 – 13.50                          Speaker: Ms. Mananya Ruddit (Mod),Target Market Manager-Waterproofing, SIKA(THAILAND LTD.

Introduction Waterproofing

  • Functionality
  • Service life/ Durability
  • Total cost of ownership (incl. maintenance cost)
  • Design considerations

 

13.50– 15.15                          Waterproofing Technologies for tunnels            

1.   Traditional excavation

***Drained system (Umbrella waterproofing)

***Pressurized system (Submarine waterproofing)

2.   Artificial tunnel : Cut & Cover

3.    Mechanized excavation (TBM)

***Cross passages waterproofing connection

***Segment swelling strip

4.    Metro stations

15.15 – 15.35                          Tea Break

15.35 – 16.05                         PVC Waterproofing Membrane

16.05 – 16.35                              Question & Answer

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
Wednesday 7th August 2019

PROGRAM

13.00 – 13.20                          Register at 4th Floor, EIT Building

13.20 – 13.25                          Opening: Dr. Apichat Sramoon, President of Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG)

13.25 – 13.30                          Opening: Mr. Philippe Doriot, Key Projects Manager SEA, SIKA (THAILAND) LTD.

13.30 – 13.50                          Speaker: Ms. Mananya Ruddit (Mod),Target Market Manager-Waterproofing, SIKA(THAILAND LTD.

Introduction Waterproofing

  • Functionality
  • Service life/ Durability
  • Total cost of ownership (incl. maintenance cost)
  • Design considerations

13.50– 15.15                          Waterproofing Technologies for tunnels            

1.   Traditional excavation

***Drained system (Umbrella waterproofing)

***Pressurized system (Submarine waterproofing)

2.   Artificial tunnel : Cut & Cover

3.    Mechanized excavation (TBM)

***Cross passages waterproofing connection

***Segment swelling strip

4.    Metro stations

15.15 – 15.35                          Tea Break

15.35 – 16.05                         PVC Waterproofing Membrane

16.05 – 16.35                              Question & Answer

 

13:00-17:00 PM

คณะวิทยากร

“Waterproofing Technologies for Tunnel”

Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG)

The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage

Sponsored by Sika (Thailand) Limited.

วันที่จัด

07/08/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาต
โทร.0-2184-4600-9 ต่อ 511
โทรสาร 0-2184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Waterproofing.pdf