อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64

โครงการสัมมนาออนไลน์  MODULE 2 ฟรี

MODERN CONCRETE CONSTRUCTION

(วิธีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน)

- การส่งข้อมูลการทำงานด้วย BIM เข้าสู่โรงงานผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์
- กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพรีคาสต์ในโรงงานระบบโต๊ะผลิตหมุนเหวียน (carousel automation plant)
- ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการผลิต

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
21 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64

16-17/12/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นด้วยบล็อกโปรแกรมมิ่ง MIT App inventor รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) **เลื่อนอบรมไปวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
27 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

29-30/10/2564การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2564 ** ยกเลิก

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 47

อาคาร วสท.
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

30/10/2564 การอบรมเรื่อง ปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องใช้ Tower Crane ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 พ.ศ.2563 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
03 พ.ย. 64 - 04 พ.ย. 64

โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 34

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

5/11/2564กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล ** ยกเลิก

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

05/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17 **รอดูสถานณการณ์**

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
05 พ.ย. 64 - 05 พ.ย. 64

5/11/2564 การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 2/2564

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
06 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64

6-7/11-64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5 **เลื่อนไม่มีกำหนด**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ย. 64 - 07 พ.ย. 64

6-7/11/2564 อบรมออนไลน์เรื่อง EIT Mini Civil 5 วิชา คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology) ใช้โปรแกรม Zoom

อาคาร วสท. ออนไลน์
06 พ.ย. 64 - 06 พ.ย. 64

06/11/2564 อบรมเรื่อง แนวทางการจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ ตามกฎกระทรวงปั้นจั่น พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ย. 64 - 25 ธ.ค. 64

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์)

ออนไลน์ วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 8 (ออนไลน์ ผ่านระบบZOOM)

ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
25 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64

25-27/11/2564 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ รุ่นที่ 6

ออนไลน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

26/11/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 11

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

26/11/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้วย Google Site รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 ธ.ค. 64 - 02 ธ.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 4 วันที่  1-2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
04 ธ.ค. 64 - 04 ธ.ค. 64

อบรมออนไลน์เรื่อง งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมโยธา
09 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 15

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา