รหัสอบรม:

เรื่อง “การบริหารจัดการอาคารหลังสถานการณ์ COVID-19”

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00-21.00 น.

👉 ลงทะเบียน เพื่อรับ code ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1q1UnRBPG4Qbavuiv2nITSCuF-nZ8uaAU2hGaOyfzlZc/edit

📢 เสวนาออนไลน์ ✳️ ฟรี application Zoom

🎯” อาจารย์หน่อย ชวนคุย” โดย วสท.

✅ ครั้งแรก กับการเชิญผู้บริหารอาคาร ที่มีประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ ในอดีต มาเล่าให้ฟังว่าอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย และอาคารโรงพยาบาล​ อาคารสาธารณะ​ อาคารชุมนุมคน มีอะไรคือข้อกังวล เพื่อการจัดการบ้าง

✅ อะไรคือข้อกังวล ที่จะต้องบริหารจัดการบ้าง​ เพื่อให้สภาพอาคาร และระบบวิศวกรรม​ของอาคารมีการใช้งานอย่างเหมาะสม และปลอดภัย​ในทุก ๆ ด้าน

✅ เพื่อให้ความร่วมมือกับนโยบายระดับประเทศ เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

 

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/05/2020

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร