รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 9

วันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ.2561  (พุธ – พฤหัสบดี)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม MIDAS GEN 2015 เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

 

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ส่งใบสมัคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โทรศัพท์ 02-184-4600 -9 ต่อ 524  คุณชฎาพร โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : [email protected] หรือ [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00

ลงทะเบียน

10.30-10.45

พักรับประทานชา-กาแฟ

12.00 - 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

14.30-14.45

พักรับประทานชา-กาแฟ

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

เนื้อหาการบรรยาย

บทนำ    รูปแบบและการทำงานของโปรแกรม midasGen2015

บทที่ 1  Node/Element : เครื่องมือในการสร้างแบบจำลอง

บทที่ 2  Property : สร้างคุณสมบัติ และหน้าตัด

บทที่ 3  Boundary : สร้างจุดรองรับของแบบจำลองในรูปแบบ Fix ,Pin ,Spring

บทที่ 4  Load/Load Type

บทที่ 5  เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน

บทที่ 6  คำสั่งในการออกแบบ

บทที่ 7  หลักเกณฑ์ในการออกแบบวิธีหน่วยแรงใช้งานด้วย Midas/Gen

บทที่ 8  การออกแบบคานโค้งรับ Torsion

บทที่ 9  หลักการโมเดล และการเพิ่มน้ำหนักบนหลังคาด้วย Midas/Gen

บทที่10  การวิเคราะห์ และออกแบบโครงหลังคาแบบโค้ง 2 และ 3 มิติ

บทที่11  การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานของ วสท.

บทที่12  การวิเคราะห์และออกแบบคาน เสาของ Frame 3 มิติ ตามเทศบัญญัติ กทม.

บทที่13  การออกแบบเสารับกังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทที่14  หลักการ Model และการออกแบบป้ายโฆษณาโครงข้อหมุน3มิติ

บทที่15  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า

บทที่16  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์

บทที่17 – บทที่ 18  การออกแบบด้วย Midas/Set

 

วันที่จัด

17/01/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
5000 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

เอกสารเชิญเข้าร่วมงาน.pdf