รหัสอบรม:

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง

About titanium product of Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Sponsor by: Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Titanium , on the cutting edge of the times,

is an environmentally friendly metal.

 

Titanium , an element found in 1790,was named after the Titans, earth giants in ancient Greek mythology.

Its industrial production began in around 1946. Being “light” “strong” and “rust-free”, it began to be applied in the aerospace, chemical, electric-power and other industries finding its way further into architectural , civil-engineering and general purpose applications.

Architects began to use titanium in the 1970s. Titanium’s unparalleled performance in corrosion-resistance makes many architectural designs possible for structure in severely corrosive, salty atmospheres of seashores and also in permanent architecture (e.g.,museums, temples and shrines).Lately titanium designs began to spread to general houses also.

Overseas, in the 1990s, the use of titanium on a massive scale by O.Gehry in the Guggenheim Museum (Spain)attracted the attention of many modern architects and spread to many countries.

NSSMC has now launched TranTixxii, designing titanium, by combining the technologies that have been accumulated over many years with those of our partner companies in order to continue such technological innovation and broaden the possibilities of titanium, a young metal, with a view to contributing to the creation of the future.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08-02-2019

09:30-10:00   Registration

10:00-1045   Presentation by

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Titanium & Specialty Stainless Steel Technology Div.

Technical Service & Solution Dept.- Ⅱ

Senior Manager

Mr. Hiroyuki. Yamaguchi

“About titanium product of Nippon Steel & Sumitomo

Metal Corporation”

10:45-11:00  Q&A session

11:15-12:30   Networking Lunch

คณะวิทยากร

วันที่จัด

08/02/2019

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

titanium-Steel.pdf