รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

หรือ https://docs.google.com/forms/d/1avUiJnFGroBBNPXmzODMnZfh6jQ8AHPgBANp3CMpWw0/edit

 

Tekla Structures Foundation Workshop
ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

การอบรมที่มุ่งเน้นที่พื้นฐานของการทำงานบนระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Tekla Structures โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่การสร้างแบบจำลองเพื่อพัฒนาไปสู่แบบจำลองที่ใช้ในการก่อสร้าง (Constructible Model), การสร้างแบบรายละเอียดเบื้องต้น(GA, Assembly และ Cast-Unit drawing), การให้รายละเอียดโครงสร้างทั้งในงานเหล็ก(Steel Detailing) และ งานคอนกรีต(Concrete and Rebar Detailing) โดยการใช้เครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรม(System Components) และการถอดปริมาณเบื้องต้น (Basic Quantity Take-off) ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งาน Tekla Structures หรือ ผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในการสร้างแบบจำลองในการก่อสร้าง และเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน สำหรับการอบรมในระดับที่สูงขึ้น เช่น Advanced Steel Detailing และ Advanced Rebar Detailing ต่อไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2564

1) Basic Modeling
Basic controlling/navigating i.e. rotate model, view plane
Grid View creating part in TS : Beam, Column, Footing, Slab,Move, Copy
2) Basic Detailing & Crash check
Using component: steel connection, footing rebar, beam rebar, slab rebar etc.
Crash check
3) Numbering & Drawing
What is numbering ?
Create drawing : GA, Assembly, Cast unit and Multi drawing
Editing drawing : scale,view label, dimension, annotation, section, detail
Change some parts in model to show drawing associate with the model
Export drawing to dwg
4) Extracting basic information
Inquire part, assembly, cast unit
Create report : Quantity take off, bolt list, rebar schedule

คณะวิทยากร

นายเชษฐ์ ชูทรัพย์

Technical Specialist (Steel)
ประสบการณ์การทำงานด้านโครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Tekla Structures
มามากกว่า 10 ปี ในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

วันที่จัด

06/05/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX: (02)184-4662
E-mail: [email protected]eit.or.th
Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

TKKLA-STRUCTURE-1.pdf