รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การจัดการหนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้สินส่วนบุคคล
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567  ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<
จัดโดย คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ความจำเป็นในการมีที่อยู่อาศัย  ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ 4  ในการดำรงชีวิตของมนุษย์  เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  สังคมการอยู่อาศัยเป็นแบบครอบครัวขยายด้วยความจำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในการดำรงชีวิตและหน้าที่ในการดูแลครอบครัว  จึงเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ด้วยแนวโน้มราคาอสังหาริมทรัพย์มีการปรับราคาสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ  เพื่อให้ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย  ในสถานะ”เจ้าของ” ความจำเป็นในการ “กู้เงิน” เพื่อมาซื้อ บ้านพักอาศัย  อาคารชุด  โดยเปลี่ยนจากเงินที่จ่ายค่าเช่ามาเป็นการผ่อนชำระ  หรือเช่าซื้อแทน  ทำให้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายกว่าการซ้อด้วยเงินสด

หากมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมาซื้อที่พักอาศัยแล้ว  ควรจะดำเนินการอย่างไรให้ได้  เพื่อให้สามารถมีบ้านตามที่ตั้งใจไว้   โดยไม่มีภาระหนี้สินที่เกินกว่าความสามารถในการผ่อนชำระ  ทีมงานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  เห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ทางด้าน “การจัดการหนี้อสังหาริมทรัพย์และหนี้สินส่วนบุคคล”  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในที่ถูกต้องในการเตรียมตัวก่อนกู้เงิน  แนวทางการตั้งวงเงินงบประมาณในการเตรียมมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง   พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกับธนาคาร  ประโยชน์ที่ได้รับ  และปัญหาที่อาจพบ  เพื่อป้องกันหรือเตรียมรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางด้านการเงิน  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาบรรยายให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังและร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก วสท. และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อัตราค่าอบรม
ชำระก่อนวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2567 (รับส่วนลด 1,000 บาท)      
  • สมาชิก วสท.                                            4,000                บาท
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป   4,500                บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ 
โทร 0 2184 4600-9  ต่อ 500 E-mail: admineit05@eit.or.th

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.    – ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินเพื่อความต้องการส่วนบุคคล
– การคิดดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย กู้บ้าน กู้รถ กู้ยืมเพื่อการศึกษา บัตรเครดิต

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.       – ความเข้าใจผิด 5 อย่างในการเป็นหนี้
– การเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขอกู้บ้านมือหนึ่งและมือสอง
15.00 – 16.00  น.      – workshop คำนวณการโปะหนี้แบบลดต้นลดดอก การทำรีไฟแนนซ์และการทำรีเทนชั่น

คณะวิทยากร

วิทยากร : จากสำนักพิมพ์ INVESTING.in.th

นายเอกสิทธิ์  หัสสรังสี              รองประธานฝ่ายกิจกรรมทั่วไป คลินิกช่าง วสท., บรรณาธิการบริหารเจ้าของสำนักพิมพ์

นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสงอรุณ            วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์

วันที่จัด

09/03/2024

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิก วสท. และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
กรุณาสมัครผ่าน Google Form ใน ลิงก์สมัครด้านบนนะคะ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร: 0 2184 4600 - 9 ต่อ 205
Email: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม67.01_กู้อย่างไรให้คุ้ม-Final.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร