รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  40
ระหว่างวันที่  6-7 กุมภาพันธ์ 2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.  

ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การออกแบบระบบท่อภายในอาคารที่ถูกต้อง จะต้องอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น วสท.  ASPE  UPC  และคู่มือของผู้ผลิตจะทำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อในอาคารอย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           บทนำ

การออกแบบระบบท่อประปา

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อประปา  (ต่อ)

การเพิ่มแรงดันให้ระบบน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.           การออกแบบระบบท่อระบายน้ำ  (ต่อ)

การออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

08.15-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           การออกแบบระบบน้ำร้อน

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           การออกแบบระบบท่อแก๊สหุงต้ม

การออกแบบระบบระบบสระว่ายน้ำ

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.           Workshop

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.     Workshop  (ต่อ)  และถามตอบ

คณะวิทยากร

วิทยากร           นายวันชัย   บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน               ออกแบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบ

การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และการตรวจสอบ Life Safety Code

วันที่จัด

06/02/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร-รุ่น40-2.pdf