รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลและการป้องกันเสียงรบกวนในห้องปรับอากาศ
รุ่นที่ 2 
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก   หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรโดย    รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ
รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.    

  • สมาชิก วสท.                                                             1,800    บาท/ ท่าน
  • ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป             2,500    บาท/ ท่าน

ชำระเงิน

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา       เลขที่บัญชี 140-2-30221-6
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                         เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
– ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่บัญชี   162-0-09914-4

ติดต่อสอบถาม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร 0 2184 4600-9 ต่อ 500   E-mail: admineit05@eit.or.th
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
20 สิงหาคม 2565

08.30 – 09.00 น.       เปิดห้อง Zoom

9.00-10.30 น.             ความรู้พื้นฐานระบบสั่นสะเทือนเครื่องวัด และการวัดการสั่นสะเทือน / มาตรฐานการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลในระบบปรับอากาศ

10.30-10.45 น.           พัก

10.45-12.15 น.          ความรู้พื้นฐานระบบเสียง / คุณสมบัติวัสดุ Sound Isolation and Sound Absorption / มาตรฐานเกี่ยวกับเสียง NC criteria, STC, NRC

12.15-13.15 น.           พักทานอาหาร

13.15-14.45 น.          การลดแรงส่งผ่านจากการสั่นสะเทือน ของ เครื่องจักร / Spring Isolator and Inertia Block

14.45-15.00 น.           พัก

15.00-16.30 น.          แหล่งเกิดเสียง ทางเดินเสียงและการลดเสียงรบกวนในห้องปรับอากาศ

16:30-17:00 น.           ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ

รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

06/05/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

รบกวนสมัครอบรมใน Link Google Form นะคะ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ส.ค. 65

หน่วยงานที่จัด

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ (โม)
โทร: 0 2184 4600 - 9 ต่อ 500
Email: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลฯรุ่นที่2-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร