รหัสอบรม:

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน รายแรกของไทย 
ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) จ.ระยอง
และ เยี่ยมชมศูนย์เลิศพนานุรักษ์ ณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 
อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา จะระยอง
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 07.00-15.30 น. 
 จัดโดย  อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
** PDU 2.5 หน่วย**

หลักการและเหตุผล
ด้วยอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เป็นโรงงานรายแรกของไทยที่ทำการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน อีกทั้งยังมีกำลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้ถึงปีละ 1,100,000 ตัน โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยสงวนเงินตราของประเทศได้เป็นจำนวนมาก
และนอกจากกนี้ได้เห็นว่าศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด  ได้พัฒนาพื้นที่โครงการบนพื้นฐานของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของภูมิทัศน์โดยรอบ จึงออกแบบให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย มีป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทต่าง ๆ สอดคล้องกับระบบนิเวศดั้งเดิมของจังหวัดระยอง พร้อมสะท้อนแนวคิดหลักของการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างอุตสาหกรรม ธรรมชาติ และชุมชน รวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการ และมี อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เป็นพื้นที่จัดแสดงไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากการนำพลังงานความเย็นเหลือใช้จากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) มาใช้ในการปลูกไม้เมืองหนาว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อยอดด้านการเกษตร อาทิ ดอกทิวลิป ดารารัตน์ ไฮเดรนเยีย ได้อย่างมีคุณภาพ   มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามแต่ละเดือน อีกทั้งตัวโครงสร้างของอาคารก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

สมัครเข้าร่วมคลิ๊กที่นี้ >>https://forms.gle/fFtk465UscKDCHUk9

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

เวลา 06.45 น. ลงทะเบียนและขึ้นรถตู้ที่อาคาร วสท. ชั้น1
เวลา 10:20 น. เดินทางมาถึงบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) จ.ระยอง
เวลา 10.30 น.-11.45 น. ฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารร่มสน
เวลา 13.00น.-13.10น. เดินทางถึงอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา จะระยอง
เวลา 13.30 น.-15.30 น. ฟังบรรยายและเข้าเยี่ยมชมศูนย์เลิศพนานุรักษ์ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา จะระยอง
เวลา 15.45 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/12/2023

สถานที่จัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานห้วยโป่ง) จ.ระยอง และศูนย์เลิศพนานุรักษ์ ณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา จะระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ออกแบบ และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 04 ธ.ค. 66
สมาชิก วสท. และบุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

 จัดโดย  อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร เสมือนใจ เจ้าหน้าที่ วสท.
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 211 หรือ 091-435-5034 E-mail: Chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดการศึกษาดูงานSYS.2.pdf