รหัสอบรม:

สัมมนาฟรี  เรื่อง “การประเมินอันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงานและมาตรการควบคุมเบื้องต้น” ออนไลน์ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00-21.00 น.

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี

กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัย​ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ลงทะเบียนการอบรมได้ที่  https://forms.gle/XVhBUE2yJjvMdbfq9

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/08/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร