รหัสอบรม:

เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย “ฟังประวัติศาสตร์ กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์”

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

หัวข้อ

  • ส่องพินิจวัดไชยวัฒนาราม
  • พระปรางค์สามยอด วิศวกรรมยุคขอมโบราณกับการเรียงหิน
  • ระบบโครงสร้างอาคาร และงานวิศวกรรมในลพบุรี
  • ประวัติศาสตร์สมัยขุนหลวงนารายณ์

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย "ฟังประวัติศาสตร์ กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์"
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

05/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร