รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(** คลิกที่นี้เพื่อลงทะเบียน **)

หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎหมายควบคุมอาคารในขณะนี้ มีข้อกำหนดเรื่องการทำกั้นแยกแบ่งส่วนอาคารเพื่อป้องกันไฟลาม           (Fire Compartment) มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบอาคารสมัยใหม่หลายโครงการได้เริ่มมีการออกแบบอาคารให้มี Fire Compartment มากขึ้น เพื่อควบคุมและจำกัดเพลิงไหม้ให้ลุกลามได้อยู่ในวงจำกัด และควบคุมการแพร่กระจายควันไฟด้วย ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการวางผังอาคารในการออกแบบผนังทนไฟ ผนังกันควัน พื้นโครงสร้างอาคาร โครงหลังคา เสา และคานต้องทนไฟได้กี่ชั่วโมง รวมทั้งวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟ การออกแบบ Fire Compartment เพื่อรองรับการหนีไฟ สร้างพื้นที่หลบภัย หรือ Refuge Area สำหรับคนพิการ หรือผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาล รวมทั้งการช่วยเหลือและกู้ภัยโดยพนักงานดับเพลิง

รายละเอียดการอบรม

  1. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้ในอาคารที่ไม่มี Fire Compartment
  2. มาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของ Fire Compartment
  3. ข้อกำหนดของ Fire Compartment ในอาคาร
  4. สถานที่ที่ต้องออกแบบการกั้นแยกแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Compartment
  5. การจัดทำ Fire Compartment สำหรับอาคารที่พักอาศัย โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
  6. การออกแบบ Fire/Smoke Door and Window , Fire/Smoke Damper , Fire/Smoke Curtain , Fire Stop System
  7. การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์สำหรับ Fire Compartment
ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     3,000  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,500  บาท / คน  
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย      เลขที่ 045-2-03026-1

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรม เรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์
  • กรรมการอำนวยการ วสท.
  • นายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

วันที่จัด

05/10/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้บริหารอาคาร เจ้าของอาคาร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524
E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร-Fire-Compartment.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร