รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)

วันเสาร์ที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ด้วยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกล้นี้ จะมีข้อกำหนดเรื่องการทำ Fire Compartment มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบอาคารสมัยใหม่หลายโครงการได้เริ่มมีการออกแบบอาคารให้มี Fire Compartment มากขึ้น เพื่อควบคุมและจำกัดเพลิงไหม้ให้ลุกลามได้อยู่ในวงจำกัด รวมทั้งการแพร่กระจายควันไฟด้วย ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าบริเวณหรือสถานที่ใดในอาคารจะต้องออกแบบให้มีผนังทนไฟ ผนังกั้นควันไฟ พื้นโครงสร้างอาคาร โครงหลังคา เสา และคานต้องทนไฟได้กี่ชั่วโมง รวมทั้งวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟ การออกแบบ Fire Compartment เพื่อการหนีไฟ สร้างพื้นที่หลบภัย หรือ Refuge Area สำหรับคนพิการ หรือผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาล รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาภัยโดยพนักงานดับเพลิง

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
4/08/2561

กำหนดการ

เวลา 08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.30 น.                         บรรยาย

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.      พักดื่ม ชา กาแฟ

เวลา 12.00-13.00 น.                         พักรับประทานอาหารกลางวัน

หัวข้อบรรยาย

 1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของ Fire Compartment
 2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้ในอาคารที่ไม่มี Fire Compartment
 3. ข้อกำหนดของ Fire Compartment ในอาคาร
 4. โครงสร้างหลักอาคารเพื่อทำ Fire Compartment และสัมพันธ์กับขนาดของอาคาร
 5. สถานที่ที่ต้องออกแบบให้มีการแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Compartment
 6. Fire Compartment ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
 7. Fire Compartment ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
 8. การออกแบบ Fire/Smoke Door and Window สำหรับ Fire Compartment
 9. การออกแบบ Fire/Smoke Damper สำหรับท่อลมที่ผ่าน Fire Compartment
 10. การออกแบบ Fire/Smoke Curtain สำหรับ Fire Compartment
 11. การออกแบบ Fire Stop System สำหรับ Fire Compartment
 12. การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับ Fire Compartment

คณะวิทยากร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่จัด

20/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ต.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร-20-10-2561.pdf