รหัสอบรม:

ทาง วสท. ขออนุญาตเลื่อนหลักสูตรนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

หลักการและเหตุผล

ปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจำเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกติใช้  ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชำนาญได้อย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

 

วิทยากร    ดร.ธเนศ วีระศิริ

                   นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน                                           เวลา 8.30-9.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน          เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานชา-กาแฟ                    เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1     คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน

บทที่ 2     ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน

บทที่ 3     การจำแนกชนิดของดิน

บทที่ 4     หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress)

บทที่ 5     หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass)

บทที่ 6     การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil)

บทที่ 7     กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil)

บทที่ 8      ฐานรากเสาเข็ม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

ลงทะเบียน                                           เวลา 8.30-9.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน          เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานชา-กาแฟ                    เวลา 10.30 – 10.45 น. /14.30 – 14.45 น.

บทที่ 1     คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน

บทที่ 2     ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน

บทที่ 3     การจำแนกชนิดของดิน

บทที่ 4     หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress)

บทที่ 5     หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass)

บทที่ 6     การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil)

บทที่ 7     กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil)

บทที่ 8      ฐานรากเสาเข็ม

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

04/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 ต.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600 -9 ต่อ 524
Fax.02-184-4662
e-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร