รหัสอบรม:

สัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ Innovation of Steel building at EEC Academy 2 (ฟรี!)

***ปิดรับสมัคร เต็มแล้วค่ะ***

 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น 

(เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด จึงขอจำกัดสิทธิ์เฉพาะวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น)

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ ห้องสัมมนา อาคาร EEC Academy 1 และเยี่ยมชมโครงการ อาคาร EEC Academy 2 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

กำหนดการ

สัมมนาและเยี่ยมชมโครงการ Innovation of Steel building at EEC Academy 2

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

——————————————————————

08.00 – 09.00 น.      ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา อาคาร EEC Academy 1 พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.05 – 09-15 น.     กล่าวต้อนรับ

โดย คุณเกชา ธีระโกเมน        ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

09.15 – 10.00 น.      บรรยายด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร EEC Academy 2

โดย คุณเรียงศร เตชะศิริวรรณ  หัวหน้าฝ่ายออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

บริษัท EEC Lincolne Scott จำกัด

10.00 – 10.45 น.     บรรยายด้านการก่อสร้างอาคาร EEC Academy 2

โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม  กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นิว เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

10.45 – 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.     เข้าเยี่ยมชมอาคาร EEC Academy 2

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน Kub Kao’ Kub Pla ห้างสรรพสินค้า The Promenade

หมายเหตุ : ผู้ร่วมสัมมนาสามารถนำรถส่วนตัวไปจอดได้ที่ ลานจอดรถ 1 (ฝั่งตรงข้ามอาคาร EEC Academy 1)

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/08/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องสัมมนา EEC1 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่วมกับบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร 02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

EEC-Academy-30-08-62.jpg