รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง

 “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)”

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

** ขอแจ้งเลื่อนเป็น วันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 ค่ะ **

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

พื้นฐานทฤษฎีโครงสร้างมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งแบบ Structure Determinate และ Structure Indeterminate การเขียน  Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.               การจำแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate

10.45 – 12.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 16.00 น.               – การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง

– การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               – Structure Indeterminate

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Three Moment Equation

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Slope Deflection

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               วิธีวิเคราะห์ด้วย Moment Distribution

 

Coffee Break  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

โครงการอบรมเรื่อง “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)” **เลื่อนเป็น 1-2มิถุนายน2562**
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสาถนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

31/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 พ.ค. 62
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป บาท บาท
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร