รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
เวลา 09.00-16.00 น.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการปรับอากาศ และระบายอากาศ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันห้องดาต้าเซ็นเตอร์มีความสำคัญกับทุกองค์กร ดังนั้นเพื่อให้การลงทุน การใช้งาน การใช้พลังงาน การวางแผนรองรับเทคโนโลยีในอนาคต และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้เพื่อใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง

เนื้อหา

วิทยากร  นายสมจินต์  ดิสวัสดิ์

 • วัตถุประสงค์ ขอบเขต และนิยาม
 • ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
 • การจัดพิกัดระดับความเชื่อมั่น และการสำรองของงานทางกล
 •  การออกแบบการปรับสภาวะอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์

วิทยากร  นายประสิทธิ์  พัวภัทรกุล 

 • การจัดการด้านความร้อน
 • การใช้งานและการอนุรักษ์พลังงาน

ค่าอบรม

 • สมาชิก วสท.                                                                1,500     บาท/ท่าน
 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป         2,500     บาท/ท่าน

โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์          สาขาสภากาชาดไทย         เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ               สาขาสุรวงศ์                    เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย              สาขาจามจุรีสแควส์           เลขที่ 162-0-09914-4

>> ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก <<

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
30 กันยายน 2566

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 12:00 น.
– วัตถุประสงค์ ขอบเขต และนิยาม
– ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
– การจัดพิกัดระดับความเชื่อมั่น และการสำรองของงานทางกล
– การออกแบบการปรับสภาวะอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
– การจัดการด้านความร้อน
– การใช้งานและการอนุรักษ์พลังงาน
16:00 – 16:30 น.               สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร  นายสมจินต์  ดิสวัสดิ์

ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ วสท.

นายประสิทธิ์  พัวภัทรกุล

อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์  วสท.

วันที่จัด

30/09/2023

สถานที่จัด

วสท. (ออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
Tel:(02) 184-4600 - 9 ต่อ 500,
E-mail: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์.pdf