รหัสอบรม:

สัมมนาฟรี เรื่อง เทคโนโลยี กล้อง AI สำหรับการตรวจจับอัคคีภัย สำหรับพื้นที่ภัยภายในและกึ่งภายนอกอาคาร : Fire detection AI camera technology For Indoor and Sheltered Outdoor Application

** (ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารกลางวันฟรี) **

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สนับสนุนโดย BOSCH

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในสภานการณ์ปัจจุบัน มีการเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย มากขึ้นตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า พื้นที่ภายในและกึ่งภายนอกอาคาร ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้เกิดการพัฒนา พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยการดังกล่าว ดังนั้นทางบริษัทฯ ใคร่ขอนำเสนอ เทคโนโลยีกล้อง AI ที่จะมาช่วยยกระดับการตรวจจับอัคคีภัย จากต้นกำเนิดของอัคคีภัย (Early Stage Detection) โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะสามารถช่วยยกระดับ การตรวจจับให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น และช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

แชร์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ เทคโนโลยี โซลูชั่นการตรวจจับอัคคีภัย ด้วยกล้อง AI เพื่อช่วยยกระดับการตรวจจับอัคคีภัย และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน อันเนื่องมาจาก เหตุการณ์อัคคีภัยต่างๆ ในบริเวณภายในและ บริเวณกึ่งภายนอกอาคาร โดยจะเชิญ
1. เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่างๆ
2. วิศวกรผู้ออกแบบ ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย และ วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
3. ผู้จำหน่ายระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/11/2022

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ทุกท่านที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม อาร์ต อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด 

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร