รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง 

การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

กรุณาเตรียมเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณ

 

ในปัจจุบันการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าจำเป็นต้องทราบการคำนวณ 2 อย่าง คือ การคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันตก  ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องมีพิกัดกระแสลัดวงจร มากกว่าค่ากระแสวงจรสูงสุด ณ ตำแหน่งที่ติดตั้ง ดังนั้น การคำนวณกระแสลัดวงจร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ทำงานที่แรงดันค่าหนึ่ง ถ้าแรงดันต่ำกว่านี้มากอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นก็จะทำงานไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ แรงดันตกคือความแตกต่าง ระหว่างแรงดันต้นทางและที่โหลด ซึ่งควรมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ การคำนวณขนาดแรงดันตกจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

การอบรมครั้งนี้จะอธิบายถึง หลักการและการคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันตกตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท. 2556 และให้ตารางสำหรับการคำนวณกระแสลัดวงจรและแรงดันตก  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ  ผู้ตรวจสอบทางไฟฟ้า และผู้รับเหมาติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า เพื่อที่จะได้เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

 

วิทยากร

ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน์

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.            Fault Current calculations

–     Standard of fault current calculation and type of faults

–     Sequence impedances of various elements

–     Fault current calculation in various systems

10.45-12.00 น.            Voltage drop calculations

–     Standard of voltage drop calculations

–     Calculation of voltage drop in cable and busbar systems

13.00-16.00               Coordination of protection devices

–     Characteristic curves of fuses, breakers and relays

–     Fuse to fuse coordination

–     Fuse to circuit breaker coordination

–     Relay to relay coordination

16.00-16.30               ทำข้อสอบ หลังการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.            Fault Current calculations

–     Standard of fault current calculation and type of faults

–     Sequence impedances of various elements

–     Fault current calculation in various systems

10.45-12.00 น.            Voltage drop calculations

–     Standard of voltage drop calculations

–     Calculation of voltage drop in cable and busbar systems

13.00-16.00               Coordination of protection devices

–     Characteristic curves of fuses, breakers and relays

–     Fuse to fuse coordination

–     Fuse to circuit breaker coordination

–     Relay to relay coordination

16.00-16.30               ทำข้อสอบ หลังการอบรม

คณะวิทยากร

3/04/2567 การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน์

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

03/04/2024

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบทางไฟฟ้า และผู้รับเหมาติดตั้งทางไฟฟ้าที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 มี.ค. 67
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ ปิ่นสุวรรณ

รายละเอียดและใบสมัคร

การคำนวณกระแสลัดวงจร2567-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร