รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่   

หรือ https://forms.gle/T7MBmGraxaroLywB7

การอบรมออนไลน์     “Blockchain Foundation”
วันที่ 3 เมษายน 2564
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
……………………………..

หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี Blockchain เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลกเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในตอนนี้เทคโนโลยี Blockchain ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ณ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้นำศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของตนอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น   และจะมีคำถามที่ว่า Blockchian นั้นคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ มาหาคำตอบได้ที่การสัมมนา Blockchain Foundation เหมาะสำหรับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหา
• โครงสร้างและองค์ประกอบของเทคโนโลยี blockchain
• หลักการอออกแบบระบบ และ ecosystem ของเทคโนโลยี blockchain
• กรณีศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้งานในภาครัฐและภาคธุรกิจ

……………………………..
👉 ค่าลงทะเบียน 600 บาท
** กรุณาชำค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 เมษายน เพื่อรับ Meeting ID และ Password เข้าห้องเรียน **
……………………………..
ติดต่อสอบถาม : คุณอังศนา อิทธะรงค์
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 517
📧 อีเมล : [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

นายสถาพน พัฒนะคูหา

CEO, Smart Contract Blockchain Studio

วันที่จัด

03/04/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณอังศนา อิทธะรงค์
โทรศัพท์ 0-2184-4600 ต่อ 517
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร