รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรม 

ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น โดยผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยหลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถทำแบบและจัดแบบเพื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสถาปัตย์ แบบไฟฟ้า แบบคาน

วิทยากร

นายกรีฑา  บัวกระดก

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.     7500 บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     8,000 บาท

บุคคลทั่วไป     9,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
  • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8

 

ติดต่อประสานงาน

คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-184-4662

E-mail: [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
1/09/2563

09.00-12.00 น.

– ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับ ระบบ BIM (Building Information Modeling)

– ทำความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยคำสั่งเบื้องต้น

– การตั้งค่าระดับชั้นงาน การสร้างสแปนเสาอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

– การตั้งค่าผนังและการตีผนังแบบต่างๆ การสร้างพื้นภายใน-ภายนอก ตามระยะที่ต้องการ

– การใส่ประตูและหน้าต่าง จากกึ่งกลางผนัง และตามระยะจากแบบ

– การใช้ไกด์ไลน์เพื่อกำหนดระยะ การทำงานในระดับชั้นอื่นๆ และการ Copy งานไประดับชั้น 2

 

13.00-16.30 น.

– การใส่บันได การปรับแก้ไขและการเจาะช่องพื้น การทำห้องใต้บันได การทำบัวรอบหน้าต่าง

– การ Copy งานขึ้นระดับขั้น 3 และการปรับแก้

– การใส่ราวกันตก การสร้างพื้นดิน และงานคอนทัวร์ การทำหลังคาเพิงหมาแหงน (ตามแนบ)

 

2/09/2563

09.00-12.00 น.

– การนำเหล็กรูปพรรณ จากค่ามาตรฐานมาใช้งาน

– การสรุปปริมาณงานสถาปัตย์เบื้องต้น การเรนเดอร์ เพื่อสร้างภาพนำเสนอ การ Copy Multiply

– การทำรูปตัดการทำระแนงโดยใช้ผนังแบบโปรไฟล์ และการปรับแก้

– การใส่ Object รถให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ

– การใส่ประตูรั่ว การทำทางลาด โดยใช้ Morph Tool

 

13.00-16.30 น.

– การใส่เส้นบอกระยะ และการปรับแก ้  การ Copy เส้นบอกระยะ

– การทำ  กล่องบอกรายละเอียดโดยใช้ Line Tool การปรับขนาดโดยการ Resize

– การใช้คำสั่ง  Text Tool เพื่อสเปคแบบ การบอกระดับ ความสูงในชั้นงาน

– การใช้คำสั่ง  Label Tool เพื่อบอก ID พื้น การสร้าง Title Block และการใช้ Auto text

– การทำ  แบบขยาย 3 มิติ การสรุปปริมาณงาน การเรนเดอร์เพื่อทา  ภาพนา  เสนอแบบต่างๆ

3/09/2563

09.00-13.00 น.

– การทำ  งานด้วยเทมเพลส โดยศึกษาจากเทมเพลสที่เรียนใน 2 วันแรก

– การสร้างบานประตูและการสร้างประตูใหม่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

– การ Save Favorite เพื่อเก็บเป็นมาตรฐาน

– การสร้าง Building Materials เพื่อกำหนดค่าความสำคัญของวัสดุ

– การสร้าง Composites เพื่อสร้างผนังหลายวัสดุ

– สรุปปริมาณเนื้อวัสดุและ Building Materials

– การสร้างผนังแบบ Profile การสร้างสีและลายกระเบื้องใหม่โดยใช้คำสั่ง  Surfaces

 

13.00-16.30 น.

– การสร้าง Layer และกลุ่มเลเยอร์ การทำผังคาน การบอก ID คาน

– การใส่สัญลักษณ์พื้นงานโครงสร้าง

– การโคลนนิ่งแปลนงาน การทำผังไฟฟ้า การใส่หลอดไฟ

– และสัญลักษณ์ การปรับหน่วยไดเมนชั่น

– การปรับ Model View ให้แสดงผลตามที่เราต้องการ

– การใช้ Graphic Override เพื่อกำหนดการแสดงผล Fill ในผังงาน

– การตั้งค่าน้ำหนักเส้น และการปริ้นงาน การปริ้นงานเป็น PDF แบบเล่ม

– ถาม-ตอบ และการติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการใช้งาน

คณะวิทยากร

นายกรีฑา  บัวกระดก

วันที่จัด

01/09/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ARCHICAD-BIM-1-3-กย..pdf