รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมออนไลน์  ระบบ ZOOM
เรื่อง  การจัดการ การเท การบ่ม และการถอดแบบ ฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่
ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563

สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้  https://docs.google.com/forms/d/1yGa6PAJ-nZwW8TahC8uu4r9CQhAswZLNJb8V7P0zYUY/edit

08.45  น.  เปิดเข้าห้องอบรม
09.00 – 10.30 น.
ทฤษฎีการเทคอนกรีตหลา คอนกรีตความร้อนต่ำ การยืดหดขยายตัวของคอนกรีต
วิทยากรโดย   รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

10.45- 12.00 น.
การผลิต การควบคุมคุณภาพ คำแนะนำสำหรับผู้รับเหมาในการเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่
วิทยากรโดย  คุณศักรินทร์ เหลืองกำจร

13.30-15.30  น.
Site Tour โครงการ ONE Bangkok
การจัดการเทคอนกรีต การตรวจสอบ การควบคุมงาน การดูแลคอนกรีตภายหลังการเท มาตรฐานการออกแบบ และการยอมรับงานเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่
วิทยากรโดย  ดร.เฉลิมพล เตชะกำธร
นายช่างสิริรัช เด่นแพทย์ชรางกูร
นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

08.45  น.  เปิดเข้าห้องอบรม
09.00 – 10.30 น.
ทฤษฎีการเทคอนกรีตหลา คอนกรีตความร้อนต่ำ การยืดหดขยายตัวของคอนกรีต

10.45- 12.00 น.
การผลิต การควบคุมคุณภาพ คำแนะนำสำหรับผู้รับเหมาในการเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่

13.30-15.30  น.
Site Tour โครงการ ONE Bangkok
การจัดการเทคอนกรีต การตรวจสอบ การควบคุมงาน การดูแลคอนกรีตภายหลังการเท มาตรฐานการออกแบบ และการยอมรับงานเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่

คณะวิทยากร

วันที่จัด

29/05/2020

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ ร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
0-2184-4600
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร