รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง

 “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)”  รุ่นที่ 4

(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)

วันที่ 28 – 29 เมษายน พ.ศ.2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)  เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


หลักการและเหตุผล

พื้นฐานทฤษฎีโครงสร้างมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งแบบ Structure Determinate และ Structure Indeterminate การเขียน  Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 28 เมษายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.  การจำแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate

10.45 – 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 16.00 น.  – การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง

– การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram

วันที่ 29 เมษายน 2561

09.00 – 12.00 น. – Structure Indeterminate

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Three Moment Equation

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Slope Deflection

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.  วิธีวิเคราะห์ด้วย Moment Distribution

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

28/04/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ524
fax.02-184-4662
e-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์ทฤษฎีโครงสร้าง-รุ่นที่-4_2.pdf