รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ  (เลื่อนไม่มีกำหนด)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม  2564

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/JJTQkEbVfeF3egvY6

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 จ่ายหลังวันที่ 30 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. q  3000 บาท q 3500 บาท
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป q  3500 บาท q 4000 บาท


การชำระเงิน

 • เงินสด หรือเช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา                 เลขที่บัญชี 140-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                   เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร์                        เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย โทรสาร 0-23192710-1 E-mail : [email protected]

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

วิทยากร : นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์  บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

 

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน           หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08/05/2564

กำหนดการ

เวลา 08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.30 น.                         บรรยาย

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.      พักดื่ม ชา กาแฟ

เวลา 12.00-13.00 น.                         พักรับประทานอาหารกลางวัน

หัวข้อบรรยาย

 1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของเส้นทางหนีไฟ Means of Egress
 2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้จากความบกพร่องของเส้นทางหนีไฟ
 3. หลักการออกแบบเส้นทางหนีไฟในอาคาร
 4. ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะทางหนีไฟ
 5. ขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟ (ความกว้างของเส้นทาง)
 6. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
 7. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
 8. ข้อกำหนดบานประตู ตัวล็อก และอุปกรณ์ประกอบ
 9. ข้อกำหนดบันได ราวจับ ราวกันตก และป้ายแสดง
 10. ทางลาด และเส้นทางหนีไฟสำหรับคนพิการ
 11. การใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคาร
 12. การใช้วัสดุตกแต่งผิวบนเส้นทางหนีไฟ
 13. แสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์
 14. การคำนวณการอพยพ และพฤติกรรมมนุษย์ในอาคารเพลิงไหม้
 15. ข้อกำหนดเรื่องจุดรวมพล

คณะวิทยากร

วันที่จัด

09/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบทางหนีไฟและกาคำนวณการอพยพ-9-05-2564.pdf