รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)  1/2564 (เลื่อนโดยไม่มีกำหนด)

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม https://forms.gle/Bm3PhyN1Wv5tmUR9A

หลักการและเหตุผล

ด้วยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกล้นี้ จะมีข้อกำหนดเรื่องการทำ Fire Compartment มากขึ้น รวมทั้งการออกแบบอาคารสมัยใหม่หลายโครงการได้เริ่มมีการออกแบบอาคารให้มี Fire Compartment มากขึ้น เพื่อควบคุมและจำกัดเพลิงไหม้ให้ลุกลามได้อยู่ในวงจำกัด รวมทั้งการแพร่กระจายควันไฟด้วย ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าบริเวณหรือสถานที่ใดในอาคารจะต้องออกแบบให้มีผนังทนไฟ ผนังกั้นควันไฟ พื้นโครงสร้างอาคาร โครงหลังคา เสา และคานต้องทนไฟได้กี่ชั่วโมง รวมทั้งวิธีการทดสอบอัตราการทนไฟ การออกแบบ Fire Compartment เพื่อการหนีไฟ สร้างพื้นที่หลบภัย หรือ Refuge Area สำหรับคนพิการ หรือผู้ป่วยในอาคารโรงพยาบาล รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาภัยโดยพนักงานดับเพลิง

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

วิทยากร :  นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์           บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 จ่ายหลังวันที่ 30 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. q  3000 บาท q 3500 บาท
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป q  3500 บาท q 4000 บาท

 

***ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

**แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน       หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน

 • เงินสด หรือเช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา        เลขที่บัญชี 040-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                    เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร์                        เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย โทรสาร 0-23192710-1

E-mail: [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08/05/2564

เวลา 08.30-09.00 น.                         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.30 น.                         บรรยาย

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.      พักดื่ม ชา กาแฟ

เวลา 12.00-13.00 น.                         พักรับประทานอาหารกลางวัน

หัวข้อบรรยาย

 1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของ Fire Compartment
 2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้ในอาคารที่ไม่มี Fire Compartment
 3. ข้อกำหนดของ Fire Compartment ในอาคาร
 4. โครงสร้างหลักอาคารเพื่อทำ Fire Compartment และสัมพันธ์กับขนาดของอาคาร
 5. สถานที่ที่ต้องออกแบบให้มีการแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Compartment
 6. Fire Compartment ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
 7. Fire Compartment ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
 8. การออกแบบ Fire/Smoke Door and Window สำหรับ Fire Compartment
 9. การออกแบบ Fire/Smoke Damper สำหรับท่อลมที่ผ่าน Fire Compartment
 10. การออกแบบ Fire/Smoke Curtain สำหรับ Fire Compartment
 11. การออกแบบ Fire Stop System สำหรับ Fire Compartment
 12. การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับ Fire Compartment

คณะวิทยากร

วันที่จัด

08/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 เม.ย. 64
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร-8-05-2564.pdf