รหัสอบรม:

ขอเชิญร่วมงานและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้ BIM
บนมาตรฐานตามแนวทางวิชาชีพ


BIM LAB Gala Premiere

วันที่ 27 มกราคม 2564
เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สมัครได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/1jZOSbZGb2g4P7URm15z72wt9KR8Pfn2b_g3OkfIdzI8/edit

“BIM STORY”
เรื่องราวของชีวิตและการทำงาานกับเทคโนโลยียุคใหม่
สร้างประสบการณ์ในการดำเนินงานด้วย BIM อย่างมีเป้าหมาย
ยกระดับอารยะการออกแบบและก่อสร้างด้วยมาตรฐาน BIM ตามแนวทางวิชาชีพ

กำหนดการ
12.30 น.                    ลงทะเบียน และรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น.     การใช้มาตรฐาน BIM ฉบับวิชาชีพ (วสท.)
13.30-15.00 น.     BIM Pain Point & Problem solving
15.15-15.30 น.      พักรับประทานอาหาารว่าง
15.30-16.30 น.     BIM Communication & Delivery
16.30-17.30 น.     แนวทางการพัฒนา BIM กับองค์กรวิชาชีพ

วิทยากรโดย
ปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร      : CEO of Diseno Co.,LTD.
พัสกร เนื่องพุกก์      : MD of from BIM Akitek Co.,LTD.
ธงไท โกศัลวิตร       : CEO of Able Built Information Model Co.,Ltd.
ทรงพล ยมนาค        : ผู้เชี่ยวชาญ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

27/01/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร