รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบอาคาร 8 ชั้น โดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1
วันเที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.
(เลื่อนมาจากวันที่26-27 ส.ค.)
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น3 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมัครอบรมคลิ๊กที่นี้ >>  https://forms.gle/3v23WnxnGRQQwa39A

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 กันยายน 2566

DAY1 – Part I : Basic Modeling Review
1.Introduction
2.Modeling
○การเริ่มต้นโมเดลใหม่, design code, global and model setting
○การกำหนด Construction level, unique and similar floor
○การสร้าง grid line และ shadow โดยการ import .dxf file
○การกำหนด และ save properties
○การโมเดล concrete column, beam, wall, slab
○การ validate
3.Working with plane
○การสร้าง และ การเปิดปิด view plane
○การตัด cutting plane
4.Loading and Load Combinations
○การสร้าง load case
○การใส่ load
○การสร้าง load combination, envelope
5.Analysis
○Run analysis all

Part II : Loading and Analysis
1.Wind Load
○การสร้าง wind panel แบบ decompose to diaphragm
○การสร้าง wind load case และ load combination
○Wind view
2.Introduction to concrete design (1/2)
3.Analysis
○Stability checks (action vs reaction) and overall displacement
○การ run เฉพาะบาง load combination
4.3D analysis and Chase-down analysis
○3D analysis และ Chase-down analysis ความแตกต่างของ TSD กับโปรแกรมอื่นๆ *
○ความสัมพันธ์ของ Chase-down analysis และ sub model
5.Solver Model
○Solver view และ analysis model
○Meshing control > mesh in 3D analysis, meshing setting *
6.Analysis result
○1D/2D Result, Deflection
○Sway drift and story shear
○Display AsReq contours
END OF 1st DAY

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

DAY2 – Part III : Design
1.Introduction to concrete design (2/2)
2.Beam and Column Design
○Auto design และ interactive design
○การอ่านรายการคำนวณ และ code check
3.Design group
○Auto member grouping
○การอ่าน Critical member, การแยก group และ design group
4.Wall design
○Auto design และ interactive design
○การอ่านรายการคำนวณ และ code check
○การเจาะช่องเปิด และ design ขอบช่องเปิดโดยใช้ result line
5.Flat slab design
○การใช้ 2D result view ในการอ่านค่าปริมาณเหล็กเสริม
○การใส่เหล็กเสริม Typical
○การใช้ slab patch เพื่อใส่เหล็กเสริมพิเศษ
○การ Check และ design เหล็กเสริมรับ punching shear
6.Foundation design
○Pile cap design
○Mat foundation design

Part IV : Review and output
1.Review design
○Review status/capacity ratio
○Review member, slab, foundation
2.Review model properties
○การใช้ประโยชน์จาก mode show/alter state
3.Tubular data
○ตารางสรุป Design summary
○Drift, story shear, Material list
4.Drawing and Report
○การสร้าง GA drawing, Beam detail, Column detail, Column schedule
○การสร้าง Material list report
5.Export model to another Program by IFC
○การสร้าง GA drawing, Beam detail, Column detail, Column schedule
○การสร้าง Material list report
6.Q&A

คณะวิทยากร

นายตะวัน บุญนิธี

(วศ.บ. โยธา) Technical Specialist
บริษัท Trimble Solution Thailand

วันที่จัด

30/09/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ก.ย. 66
วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร เสมือนใจ
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: Chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

Fundamental-course-syllabus-แผ่นพับ-รุ่น1-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร