รหัสอบรม:

ศึกษาดูงาน  “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน ซี”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน ซี”  เพื่อศึกษาดูงานการติดตั้งและกระบวนการทดสอบการรับนำ้หนักบรรทุกเสาเข็มเจาะโดยวิธี Static Load Test จึงขอเชิญชวนสมาชิกวสท. และวิศวกรที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าวตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการสัมมนา

07.00 น.                    ลงทะเบียนที่ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

07.30 น.                   รถออกจากอาคาร วสท.

08.30 น.                   เดินทางถึงศูนย์ราชการ

09.00 – 10.00 น.         ฟังการบรรยาย เรื่อง การติดตั้งและกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะ โดยวิธี Static Load Test

10.15 – 11.45 น.         ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

12.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คลิกที่นี้เพื่อลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
07.00 น.  

ลงทะเบียนที่ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

07.30 น.

รถออกจากอาคาร วสท.

08.30 น.

เดินทางถึงศูนย์ราชการ

09.00-10.00 น.

ฟังการบรรยาย เรื่อง การติดตั้งและกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะ โดยวิธี Static Load Test

10.15 -11.45 น.

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/08/2020

สถานที่จัด

อาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่ โซน ซี (แจ้งวัฒนะ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สมาชิก วสท
2. วิศวกร
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ โซน ซี

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ดูงานศูนย์ราชการแห่งใหม่-1.pdf