รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Google Apps Script สำหรับงานออฟฟิศยุคใหม่”  รุ่นที่ 1
วันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-16.00 น.

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/pRReRopkTqrdXtgn9

**ยกเลิก**

หลักการและเหตุผล:
Google Apps ประกอบไปด้วยแอพพลิเคชันหลายตัว เช่น Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Gmail, Google Calendar, Google Meet, Google Keep, Google Jamboard, Google Classroom, Google Home, Google Map เป็นต้น ทั้งหมด รองรับการทำงานออฟฟิศในยุคใหม่ ที่มีทั้งแบบ Onsite และ Online ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานแบบ Online
นอกจากการใช้งาน Google Apps แบบปกติ เรายังสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Google Apps Script (GAS) หรือ Apps Script เพื่อทำให้การใช้งาน Google Apps เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำงานที่ซับซ้อนและมีปริมาณมากได้เป็นอย่างดี กำหนดเวลาการสั่งงานได้ สร้างเป็นระบบงานได้ สร้างเป็น Web App ได้ เรียกได้ว่า ถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วย Apps Script เป็น จะสามารถทำงานอะไรได้หลากหลายอย่างมาก
ขอแบ่งการใช้ Apps Script ออกเป็น 4 ข้อดังนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นว่า Apps Script ทำอะไรได้บ้าง

1. เขียน Apps Script เพื่อใช้หรือประสานงาน Google Apps – Apps Script สามารถเรียกใช้แอพต่าง ๆ ของ Google ได้ ซึ่งในภาษาเขียนโปรแกรมเราจะเรียกว่า การเรียกใช้เซอร์วิส เช่น การเรียกใช้เซอร์วิส Spreadsheet เพื่อเข้าไปควบคุม Google Sheets, เรียกใช้เซอร์วิส Drive เพื่อเข้าไปควบคุม Google Drive เป็นต้น
Apps Script สามารถเรียกเซอร์วิสข้ามไปข้ามมาได้ จึงทำให้เราสามารถประสานการใช้ Google Apps เข้าด้วยกันได้ ยกตัวอย่าง เช่น ส่งออกอีเว้นต์ทั้งปีที่อยู่ใน Google Calendar มาไว้ที่ Google Sheets หรือในทางกลับกัน สร้างอีเว้นต์ลงใน Google Calendar โดยดึงข้อมูลมาจาก Google Sheets, ใช้รวมข้อมูลจาก Google Sheets หลายๆไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive หรือในทางกลับกัน ส่งออกข้อมูลจาก Google Sheets ไปแยกเก็บไว้ในไฟล์ Google Sheets หลาย ๆ ไฟล์ แล้วเก็บไว้ใน Google Drive, สร้างแคตาล็อกสินค้าใน Google Doc โดยดึงภาพมาจาก Google Driveและดึงข้อมูลสินค้าที่อยู่ใน Google Sheets, สร้างบัตรเข้างาน โดยดึงภาพมาจาก Google Drive ใช้เทมเพลตที่อยู่ใน Google Slides และดึงข้อมูลมาจาก Google Sheets เป็นต้น

2. เขียน Apps Script เพื่อสร้าง Web App – ระบบของ Google สามารถสร้างเป็น Web App ได้ แต่เราต้องใช้มากกว่า Apps Script เพราะการสร้าง Web App ต้องใช้ HTML สร้างหน้าเว็บ ใช้ CSS จัดรูปแบบให้หน้าเว็บ และใช้ Javascript โต้ตอบกับผู้ใช้งาน ส่วน Apps Script จะทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ของ Google เช่น ใช้เขียนข้อมูลลง Google Sheets, เขียนไฟล์ลงใน Google Drive เป็นต้น
การสร้าง Web App ด้วย Apps Script มีข้อดีที่ขึ้นระบบง่ายมาก แต่ข้อเสียก็คือ Editor ในการเขียนโปรแกรมไม่เก่งเท่าไร เราจึงต้องใช้โปรแกรมอื่นในการเขียนโปรแกรมร่วมด้วย เช่น Visual Studio Code เป็นต้น นอกจากนี้ก็ถูกจำกัดด้วยนโยบายของ Google จึงอาจใช้ทำ Web App ที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้ แต่ก็เพียงพอมาก ๆ สำหรับการใช้งานที่ผู้ใช้งานไม่เยอะจนเกินไป ข้อมูลไม่มากจนเกินไป ยกตัวอย่าง Web App ที่สร้างด้วย Apps Script เช่น
หน้าเว็บรับสมัครคอร์สออนไลน์ ที่ต้องมีการเลือกคอร์ส คำนวณค่าคอร์ส อัปโหลดไฟล์ และมีการส่งอิเมล์อัตโนมัติ เมื่อมีการส่งฟอร์ม, ใช้สร้าง Sidebar ใน Google Sheets เราสามารถสร้าง Sidebar ขึ้นมาเองได้ ซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับการสร้าง Web App เพราะแท้จริงแล้ว Sidebar ก็คือ หน้าเว็บหน้าหนึ่ง เพียงแต่มีขนาดเล็ก, ระบบข้อมูลลูกค้า ที่สามารถค้นหา, แสดง, แก้ไข, ลบ และเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ ระบบลักษณะนี้ เราจะเรียกว่า CRUD (Create-Read-Update-Delete), สร้าง Dynamic report (สร้าง Data Visualization หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพ) โดยดึงข้อมูลมาจาก Google Sheets แล้วแสดงเป็นชาร์ตแบบต่างๆ โดยที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ เป็นต้น

3. เขียน Apps Script เพื่อสร้างระบบ Workflow – Workflow หรือ ระบบงานที่มีลำดับในการสั่งงาน มีผู้ใช้ มีผู้อนุมัติขั้นตอนต่าง ๆ จึงจะไปต่อได้ หรืออาจถูกตีกลับหากไม่อนุมัติ เป็นต้น Apps Script สามารถทำระบบ Workflow ได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถในการประสาน Google Apps เข้าด้วยกัน และสามารถทำ Web App ได้ด้วย บางระบบ Workflow ก็ไม่จำเป็นต้องทำหน้า Web App บางระบบก็จำเป็น ฉะนั้นจึงแยกระบบงาน Workflow ออกมาเป็น อีกประเภทงานหนึ่ง ยกตัวอย่าง Workflow ที่สร้างด้วย Apps Script เช่น ระบบขออนุมัติการลางาน ที่ต้องขออนุมัติหัวหน้างาน ถ้าอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็จะส่งอีเมลแจ้ง และถ้าอนุมัติก็จะไปขั้นตอนต่อไป ก็คือส่งอิเมล์หรือเขียนข้อมูลลงในระบบของฝ่ายบุคคล, ยกตัวอย่างระบบงาน Workflow ที่สร้างด้วย Apps Script เช่น ระบบขออนุมัติการจัดซื้อ ผู้ขอจัดซื้อกรอกข้อมูลการสั่งซื้อที่หน้าเว็บ ข้อมูลการสั่งซื้อที่ไม่เกิน 5,000 จะถูกส่งไปหาผู้ช่วยผู้จัดการคนเดียว ถ้าเกิน 5,000 จะส่งไปให้ผู้ช่วยผู้จัดการอนุมัติก่อน จากนั้นจึงส่งไปให้ผู้จัดการอนุมัติด้วย เป็นต้น

4. เขียน Apps Script เพื่อใช้งาน API – Apps Script สามารถส่งคำขอไปยังบริการ API ต่าง ๆ ได้ เช่น การใช้บริการ Line API ซึ่งให้บริการส่งข้อความบน Line บริการนี้ทำให้เราสามารถนำข้อมูลจาก Google Apps เช่น ข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheet หรือใน Google Calendar ส่งไปเป็นข้อความใน Line ได้ เป็นต้น
ในคอร์สนี้ เราจะได้เรียนรู้ หลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Google Apps Script และการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้เซอร์วิสSpreadsheet ซึ่งเป็นเซอร์วิสที่ใช้บ่อยมากที่สุด และถูกใช้เสมอ
ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เข้ามาเรียนคอร์สนี้ได้ เพราะผู้ที่เคยเข้าอบรมคอร์สนี้ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท อยู่ฝ่ายบุคคลบ้าง ฝ่ายบัญชีบ้าง ฝ่ายการตลาดบ้าง ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมต้องการนำ Apps Script ไปใช้ในงานของตัวเอง เพื่อให้สามารถใช้ Google Apps ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับ Google Sheets

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วย Apps Script ที่สำคัญ
2. เข้าใจแนวคิด OOP ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. เขียนโปรแกรม ใช้งานเซอร์วิส Spreadsheet ที่สำคัญได้
4. เขียนโปรแกรม ส่งอิเมลโดยใช้เซอร์วิส Email ได้

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
เคยใช้งาน Gmail, Google Sheets, Google Drive มาบ้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25-26 สิงหาคม 2565

วันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-16.00 น.

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

08.30 – 09.00 น.
เข้าระบบ ZOOM

09:00 – 16:00 น.
การสร้างโปรเจกต์ Apps Script
โปรเจกต์แบบStandalone Project และ แบบEmbbed Project

Part I : หลักการเขียนโปรแกรม

กระบวนโดยรวม ในการเขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อให้เห็นภาพรวม
การสร้างฟังก์ชัน (function)
คอมเม้นต์ 2 แบบ
การแสดงผลการรันเบื้องต้นด้วยคลาส Logger หรือ console
การรันฟังก์ชัน
คีย์ลัดที่สำคัญ
ชนิดข้อมูล (Data types) และ โอเปอเรเตอร์ (Operators)
การประกาศตัวแปร
Assignment operators (เครื่องหมายกำหนดค่า)
การตรวจสอบชนิดข้อมูลด้วย typeof

ข้อมูลชนิด String (อักขระ)
การประกาศตัวแปรชนิด String
การใช้ Single quotes, Double quotes และ Backtick
การพิมพ์อักษร Unicode โดยใช้คีย์บอร์ด
โอเปอเรเตอร์ของข้อมูลชนิด String
การใช้ \n (LF) และ \t และ \r(CR)

ข้อมูลชนิด Number (ตัวเลข)
การประกาศตัวแปรชนิด Number
โอเปอเรเตอร์ของข้อมูลชนิด Number
Math operators (เครื่องหมายในการคำนวณตัวเลข)
Assignment operators (เครื่องหมายกำหนดค่า)
การคำนวนตัวเลขด้วยวัตถุ Math
การใช้งานฟังก์ชัน Number

ข้อมูลชนิด Boolean (บูลลีน)
การประกาศตัวแปรชนิด Boolean
การใช้เครื่องหมายเท่า 2 ตัว และ 3 ตัว
โอเปอเรเตอร์ของข้อมูลชนิดBoolean
Logical Operators (เครื่องหมายเชื่อมบูลลีน)
โอเปอเรเตอร์ของข้อมูลชนิดBoolean

รู้จักกับข้อมูลชนิด Object (วัตถุ)
การประกาศตัวแปรชนิด Object
Keys และ Values
การสร้าง Key และการกำหนด Value ให้กับ Key
การใช้ for/in กับข้อมูลชนิด Object
Object ใน Array
ตัวแปร Object ใน Array
การประกาศตัวแปรแบบต่าง ๆ
การประกาศตัวแปรแบบGlobal Scope, Function Scope และ Block Scope
การประกาศตัวแปรแบบlet, const, var
การจัดการเงื่อนไข
การใช้ if, else if, else
การใช้ Ternary operator

ลูป
การใช้ for

ฟังก์ชัน
การสร้างฟังก์ชันและการเรียกใช้
การสร้างฟังก์ชัน เพื่อแยกการคำนวณ
การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นจากฟังก์ชัน
Arrow function
ตัวแปรชนิดฟังก์ชัน (ตัวแปรเก็บค่าของฟังก์ชัน)
ค่า Default ของพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน

Part II : OOP และ Google Services

OOPและGoogle Services
แนวคิวOOP (Object Oriented Programming)
Class และ Object
Object
Methods
Proterties (Attributes)
Enumeration
Interfaces
Event
Google Services
เซอร์วิสต่าง ๆ ใน Google Workspace (G Suite/Gmail)

Part III : เซอร์วิส SpreadSheet

การใช้งานเซอร์วิส SpreadSheet
รู้จักกับเซอร์วิสSpreadsheeet
การใช้งานคลาส Spreadsheet
การใช้งานคลาส Sheet
การใช้งานคลาส Range
การสร้างเมนูใน Google Sheets
สร้างกรอบแจ้งเตือนด้วย alert

Part IV : โปรเจกต์ Get-Process-Set

โปรเจกต์ Get-Process-Set
จับข้อมูลจาก Google Sheets
ประมวลข้อมูลที่จับมาได้
เซ็ตกลับไปที่ Google Sheets ณ เร้นจ์อื่น

Part V : อาเรย์
มิติของอาเรย์
อาเรย์ 1 มิติ
อาเรย์ 2 มิติ
การหามิติของอาเรย์ด้วย length

การใช้เมถอดของอาเรย์
push, unshift
pop, shift
splice,
join
concat
indexOf

การใช้เมถอดตระกูลวนลูปของอาเรย์
forEach
map
sort
filter
every และ some
reduce
การใช้งาน Spread operator

Part VII : โปรเจกต์ (เลือกทำ 1 โปรเจกต์)
การส่งอิเมลเมิร์จ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (การ Lookup ข้อมูล, การ SUM เป็นต้น)

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

อ.วสันต์ คุณดิลกเศวต

นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script

วันที่จัด

25/08/2022

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร