รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)
25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

สมัครอบรมโดยคลิกที่ ลิงค์ 

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรมหลักการและเหตุผล

หลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่างๆ   การตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร  แต่การนำไปปฎิบัติใช้งานอาจมีอุปสรรคหรือไม่ประสบความสำเร็จได้  ถ้าแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจสอบไม่ตรงตามคุณลักษณะของอุปกรณ์นั้นๆ  หรือผู้ตรวจไม่มีความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์นั้นๆอย่างถ่องแท้

หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำไปสร้างแบบฟอร์มตรวจเองในหน่วยงาน  การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก  และการทำป้ายบ่งชี้(Tag)

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
-เสริมความรู้ความเข้าใจ การตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
-เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
-แนะนำการจัดทำป้ายบ่งชี้(Tag)
-แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก
-ออกแบบฟอร์มการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อใช้ในหน่วยงาน แบบรายวัน
-ออกแบบฟอร์มการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อใช้ในหน่วยงาน แบบตามวาระ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดห้อง ZOOM  ก่อนอบรมประมาณ 15-20 นาที
13.00  เริ่มทำแบบทดสอบก่อนอบรม

13.30  เริ่ม บรรยาย

  • ทบทวนการตรวจสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

พักเบรค 15.00-15.15

  • แนะนำการจัดทำป้ายบ่งชี้(Tag)
  • แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ไม่เหมาะสม
  • แนะนำการสร้างแบบฟอร์ม

16.45   สรุป  ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

วันที่จัด

25/02/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ
ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากรปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
พิเศษ เพียงท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร