รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง เทคโนโลยีการทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น และผนังห้องเย็น
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
จัดโดย อนุกรรมการเครื่องทำความเย็น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

 

วัตถุประสงค์

เทคโนโลยีการทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมมีหลายวิธี รวมถึงการใช้สารทำความเย็นซึ่งจะต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังอันตรายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การใช้ผนังห้องเย็นและการเลือกฉนวนป้องกันการสูญเสียความเย็นก็มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม จำเป็นจะต้องได้รับความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจ จึงจัดให้มีโครงการอบรมความรู้ และทดสอบความรู้จำนวน 1 วัน ในเรื่อง “เทคโนโลยีการทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น และผนังห้องเย็น”   เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับห้องเย็น  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร เจ้าของโครงการ  ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

 

สมัครที่นี่

https://forms.gle/VXnV2qPAX9Hqyrcz8

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

23 กรกฎาคม 2564              

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12:00 น.              -พื้นฐานการทําความเย็น

-ความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   (Safety and Regulation)

-พิธีสารการลดและทางเลือกในการใช้สารทําความเย็น HFCs

12.00 – 13.00 น.              พักทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.              -ระบบการทําความเย็นด้วยสารแอมโมเนีย

-ระบบการทําความเย็นด้วยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์

-ผนังห้องเย็น

บรรยายโดยผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์

15.00-15.15 น.                 พักเบรก

15.15-16.00 น.               “การออกแบบ ห้องเย็น ด้วยผนัง sandwich panel”
 โดย ผู้แทนบริษัท NS Bluescope  (Thailand) Co., ltd.

คณะวิทยากร

วิทยากร
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการวิศวกรรมเครื่องกล วสท. พ.ศ. 2563-2565

และผู้แทนบริษัท NS Bluescope  (Thailand) Co., ltd.

วันที่จัด

23/07/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

เทคโนโลยีการทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น-และผนังห้องเย็น-1.pdf