รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานร่วมกัน ด้วย Google Application รุ่นที่ 1
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

 

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น การบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะงานด้านเอกสารและกิจกรรมที่ต้องจัดทำโครงการร่วมกัน สามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยบริการออนไลน์ผ่านระบบคราวด์ ที่สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ เช่น การวางแผนงาน การใช้งานเอกสาร การเก็บไฟล์ ปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นต้น สามารช่วยการทำงานร่วมกันในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบร่วมกันได้
คณะกรรมการฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามที่กล่าวมา จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานร่วมกันด้วย Google Application” ขึ้น เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามต่อกันภายในอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่แนวคิด ประยุกต์ใช้ และการต่อยอดกับงานของตนในองค์กรได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานร่วมกันในองค์กร
– เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารงานร่วมกันภายในองค์กรด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
– เพื่อสร้างแนวคิด ต่อยอด และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ได้ความรู้และแนวทางด้านการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร
– ได้วิธีการบริหารงานร่วมกันภายในองค์กรด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
– ได้แนวคิดต่อยอด และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
– อื่น ๆ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00
09:00 – 16:00
เข้าห้อง ZOOM
แนะนำ Google Application
Mail กล่องจดหมาย
Calendar ปฏิทิน
Drive เก็บไฟล์
Docs เอกสารออนไลน์เพื่องานสำนักงานใช้งานแทน Word
Sheetsตารางคำนวณออนไลน์เพื่อใช้ทดแทน Excel
Slides สไลด์เพื่อใช้ในการบรรยาย Presentation ต่างๆ
Sites ทำเว็บไซต์ส่วนตัว
Groups กระดานถามตอบ
Contacts สถานที่เก็บรายชื่อผู้ติดต่อ
Youtube ช่องวีดีโอเพื่อแชร์บันทึกในรูปแบบวีดีโอ
Maps งานทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Photos ใช้ในการเก็บภาพถ่ายต่างๆ จากมือถือหรือกล้องถ่ายภาพ
Translate ใช้แปลงานภาษาต่างประเทศ หรือใช้อ่านคำภาษาต่างประเทศ
Classroom ห้องเรียนออนไลน์
การใช้งาน Google Mail การแนบไฟล์ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
การแนบไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive การค้นหาผู้ติดต่อ
การตั้งค่า mail

การใช้งาน Google Docs การป้อนข้อมูลด้วยเสียง การแทรกรูปภาพลง Google Docs การ Crop ภาพ การปรับแต่งภาพ การใส่ Link การใส่ Equation การ Insert Drawing หรือวาดภาพแผนผังต่างๆ การแทรกตาราง การแทรกหมายเลขหน้า การใช้สไตล์ การเพิ่มสารบัญ การใช้งานลำดับตัวเลข Paint format คืออะไร การแชร์ไฟล์ (Share) ด้านฝั่งผู้รับเอกสาร มีผู้มาร่วมทำการแก้ไขเอกสารกับเรา การใส่คอมเมนต์ (comment)
การใช้งาน Google Sheet การเปิดไฟล์ใหม่จาก Template การนำ Google Sheet ออกมาใช้งาน การป้อนข้อมูลในตาราง Sort List เรียงลำดับเดือนอัตโนมัติ เส้นตาราง การเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว Quick View Value การใช้งานฟังก์ชันผลรวม (SUM) การกรองข้อมูล หรือ filter การเพิ่ม Work Sheet การเปิดปิด Grid Line Data Validation ตัวเลือกรายการ การ Remove Validation การสร้างกราฟ
การใช้งาน Google Slide การเพิ่ม Slide การเลือก Layout การใส่ Slide animation การใส่ภาพใน Slide การใส่สไลด์ Transition เริ่มทำการ Presentation การเปลี่ยน Template การสร้างกลุ่มใน Google App Youtube และ การใช้งาน การแก้ไขภาพวีดีโอจากมือถือให้เป็นแนวนอน
การอัปโหลด บันทึก และแชร์
Google Calendar
รูปแบบและการแสดงผล
การสร้างบันทึกกิจกรรม
การแก้ไขและปรับแต่ง
การบันทึกและแชร์ Google Drive การค้นหาและเลือกไฟล์ในไดร์ฟ
การสร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟ
การกำหนดสิทธิ์เพื่อแชร์ไฟล์ในไดร์ฟ Google Hangout
การเลือกติดตั้งแอปพลิเคชั่นบน Google Chrome การเปิดใช้งานและเลือกผู้ติดต่อแบบแชท
การใช้งานวิดิโอคอล
การแชร์ไฟล์ภาพและเอกสาร
Google Form
การเข้าสู่ระบบ
การใส่รายละเอียดข้อมูล
การตั้งคำถาม
การเลือกธีมของฟอร์ม
การดูตัวอย่างข้อมูล
การตั้งค่าเพื่อประกาศฟอร์มเป็นสาธารณะ
การทำลิงก์ให้สั้น
การทำคิวอาร์โค้ด

*หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องมีอีเมล ……[email protected] เรียบร้อยแล้วก่อนเข้ารับการอบรม
โครงร่างหลักสูตร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คุณภาณุภณ
พสุชัยสกุล
** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

คุณภาณุภณ พสุชัยสกุล

• วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น. วันเสาร์ 11.00-12.00 น.
• วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรด้านจัดทำบัญชีราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

วันที่จัด

22/07/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ก.ค. 64
ค่าลงทะเบียนท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร