รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง
มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
(เพิ่มเนื้อหา ตามกฎกระทรวง ปั้นจั่น 2564) รุ่นที่ 1

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)
วันที่ 14 สิงหาคม 2564

(เลื่อนมาจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2564)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่างๆ  อาจมีการเลือกใช้  การตรวจสอบ และการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐานสากลหรือไม่

หลักสูตรนี้จะแนะนำรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานที่นิยมใช้ในสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
ทั้งการผลิต   การทดสอบ   การบ่งชี้   บทบาทหน้าที่  การออกแบบและการเลือกใช้

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

-เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

-ยกระดับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

-สามารถเลือกใช้และออกแบบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

-แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

-สามารถตรวจสอบและอ้างอิงเกณฑ์การยกเลิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

-สามารถปรับปรุงการใช้งานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
14 สิงหาคม 2564

08.15 เปิดห้อง ZOOM   เริ่มทำแบบทดสอบก่อนอบรม

เริ่ม 09.00

  • มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ASME,EN,ISO,API,JIS,TIS
  • การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์การยก
  • ข้อมูลส่วนสำคัญในแต่ละมาตรฐาน
  • การประยุกต์ใช้งานในแต่ละลักษณะงาน

ทำแบบทดสอบหลังอบรม 16.00

หมายเหตุ พักเบรค 10.30-10.45 / 14.30-14.45 และพักรับประทานอาหารเที่ยง

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

-วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานในวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

วันที่จัด

14/08/2021

สถานที่จัด

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง/ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น/ผู้ยึดเกาะวัสดุ/ช่างเทคนิค/ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
Fax:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร