รหัสอบรม:

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ

การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 21

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** ยกเลิก **

หลักการและเหตุผล

Sketchup คือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรม 3 มิติมาก่อนก็สามารถที่จะเรียนรู้ และลองหัดสร้าง Model 3 มิติด้วยเครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

Sketchupเป็นโปรแกรม 3D อีกประเภทหนึ่งที่กำลังจะเป็นอนาคตของการออกแบบในยุคหน้าอย่างแน่นอน ด้วยการใช้งานที่ไม่ยากมาก ถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ Sketchupมีเครือข่ายที่ใหญ่มากการทำงานจึงมีผู้ร่วมแชร์ โมเดลต่างๆมีให้ทุกคนได้เลือกใช้ได้มหาศาล  Sketchup เป็นหนึ่งทางเลือกในโปรแกรมออกแบบที่ง่ายแต่ทรงพลังมาก ซึ่งเหมาะกับนักออกแบบทุกสาขาบนโลกนี้ และออนไลน์ทั่วโลก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจงานทางด้าน 3D โดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพื่อใช้ในการให้ไอเดีย และแสดงความคิดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งการนำเสนอที่เข้าใจง่าย คงหนีไม่พ้นโปรแกรม Sketchup เพื่อใช้ในการปรับแต่ง Model ต่าง ๆ ในลักษณะเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และเป็นแบบ interactive โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนไปสู่การใช้งานจริง

Sketchup สามารถช่วยงานวิศวกรอะไรบ้าง

 • งานท่อ Utility & Process Piping – วิศวกรรมเครื่องกล
 • งานติดตั้งเครื่องจักรและอื่นๆ – วิศวกรรมเครื่องกล
 • เขียนแบบ ออกแบบ ระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม – วิศวกรรมเครื่องกล
 • ช่วยออกแบบ Layout ของโรงงานอุตสาหกรรม – วิศวกรรมเครื่องกล
 • ช่วยจัดวาง funitureภายในสำนักงานหรือบ้าน
 • ช่วยจัดวางอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์แผ่นวงจร – อิเลคโทรนิคส์
 • ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ , เครื่องมือ
 • ช่วยออกแบบจิกในโรงงานผลิต funiture
 • ออกแบบอาคาร – สถาปนิก
 • เขียนและออกแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • ออกแบบกล่องหรือแผ่นพับ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.              วิธีการใช้งาน Sketchup เบื้องต้น

 • Concepts, Drawing Shapes, Modify Tools
 • วิธีการสร้างตัวอย่างแบบง่ายและรวดเร็วเช่น เก้าอี้ 2 วิธี 2 แบบ, โต๊ะ, ท่อกลมตัดกัน

วิธีการใช้งาน Sketchup ในรายละเอียด

 • basic lines, erasing, polygons, circles, accurate dimensions

10.30 – 10.45 น.              Coffee Break

 • – 12.00 น. วิธีการใช้งาน Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)
 • edge types, rectangles, freehand drawing, moving objects, pre-selection & moving

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              วิธีการใช้งาน Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)

 • editing geometry, tools overview, 3D drawing, push pull, surface orientation, move tool in 3D, auto-fold

14.30 – 14.45 น.              Coffee Break

14.45 – 16.00 น.              วิธีการใช้งาน Sketchup ในรายละเอียด(ต่อ)

 • basic house, doors & windows, making components, making copy, making arrays, editing components, unique components, flipping objects, component libraries
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

09.00 – 10.30 น.              การใช้ Sketchup ขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)

 • Selections, Make Components, Paint Bucket, Eraser, Rectangle, Lines, Circle / Polygon

10.30 – 10.45 น.              Coffee Break

10.45 – 12.00 น.              การใช้ Sketchup ขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)(ต่อ)

 • Arc, Freehand, Move, PushPull, Rotate, FollowMe, Scale

12.00 – 13.00 น.              การใช้ Sketchup ขั้นปฏิบัติงาน (ตาม Large Tool Set)(ต่อ)

 • Offset, TapeMeasure, Dimensions, Protractor, TextAnd3DText, Axes, Navigation, Position Camera Look Around, Walk, Sections

14.30 – 14.45 น.              Coffee Break

14.45 – 16.00 น.              WORK SHOP การวาดบ้านที่มีขนาดจริง

 

 • Specific Dimensions, Drawing Roof
 • Groups, Editing Groups
 • Components, Gluing, Reload Components
 • Nested Components, Follow Me Tool, Sphere, Planter, Wavy Wall,Stair
 • Scenes, Animations
ยกเลิกการจัดอบรม

คณะวิทยากร

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 21
คุณเมธี เมธีสวัสดิ์กุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณพัณณ์ชิตา เมธีสวัสดิ์กุล

Executive Interior Architect

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่จัด

21/11/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel : 0 2184 4600-9 ต่อ 527 Fax : 0 2184 4597 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร