รหัสอบรม:

โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง
วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำเชิงบริหารสินทรัพย์
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
จัดโดย      คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ         สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/buBLXxkV7PJ312U37

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 10.30 น.    บทบาท และหน้าที่ ตามข้อกำหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร

10.30 – 12.00 น.     ระบบของหม้อน้ำที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุม กับเป้าหมาย

13.00 – 14.30 น.     วิธีปฏิบัติที่ดีร่วมกับผู้ประกอบกิจการ

14.30 – 16.00 น.     การจัดทำรายงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

และส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คณะวิทยากร

นายสายัณห์  ปานซัง
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.   อุปนายก คนที่ 1 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

วันที่จัด

21/08/2021

สถานที่จัด

จัดอบรมออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-วิธีปฏิบัติอำนวยการใช้หม้อน้ำ-ออนไลน์.pdf