รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่  

หรือ  https://docs.google.com/forms/d/1fSCS1FyIP64DozTLtXk_QHn_3BJEUIgdLLcKP4WgAS8/edit

อบรมออนไลน์เรื่อง
งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หัวข้ออบรม
09.00-12.00            งานดินและงานถนนที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
13.00-16.00            งานโครงสร้างที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

21/05/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร